Žatecká nemocnice zřejmě změní název. Bude z ní Okresní nemocnice v Žatci

Žatec – Nemocnice v Žatci po více než dvaceti letech pravděpodobně změní právní formu společnosti, která městskou nemocnici řídí, a také její název. Ze současné Nemocnice Žatec by se měla stát Okresní nemocnice v Žatci.

Jediným vlastníkem je město

V současnosti žateckou nemocnici spravuje obecně prospěšná společnost Nemocnice Žatec. Tento stav platí od října 1997. Nově by měla provoz v nemocnici zajišťovat nově založená akciová společnost s názvem Okresní nemocnice v Žatci, a. s. Jediným vlastníkem žatecké nemocnice je od roku 1997 město Žatec a tento stav věcí by měl zůstat i po chystané změně provozovatelské společnosti.

Základní kapitál nové akciovky: dva miliony

Rada města Žatce všechny uvedené změny už schválila na svém jednání tento týden. Rozhodující ovšem bude většinový názor členů zastupitelstva města. Zastupitelé se budou otázkou transformace společnosti Nemocnice Žatec zabývat 24. června. Rada města ve svém usnesení doporučila zastupitelstvu schválit založení obchodní společnosti Okresní nemocnice v Žatci, a. s. „Jediným zakladatelem a akcionářem bude město Žatec. Základní kapitál bude ve výši 2 miliony korun a bude rozdělen na deset akcií o jmenovité hodnotě 200 tisíc korun,“ vyplývá dále z usnesení rady města. Pro návrh hlasovalo šest radních z celkových sedmi, jeden z členů nebyl v době hlasování přítomen.

Hlavní rozhodnutí musí udělat zastupitelstvo

Termín, kdy by ke změnám mělo dojít, není ještě přesně určen. Hlavní rozhodnutí teď musí udělat zastupitelstvo města. Je to samozřejmě složité téma a dá se očekávat dlouhá diskuze a náročná schůze. Pokud by zastupitelé uvedené změny schválili, případně je doplnili o nějaké další dílčí „podvarianty“, jako pravděpodobný termín ke změnám by mohl připadat v úvahu 1. leden 2022.

Město převzalo nemocnici v roce 1997, cílem bylo udržet provoz

Město Žatec je vlastníkem nemocnice od roku 1997. Tehdy ji převzalo od státu do svého majetku s cílem zachovat a udržet její provoz. Ministerstvo tehdy připravovalo rozsáhlou změnu koncepce ve státní síti zdravotnických zařízení a její součástí byl postupný útlum akutní zdravotní péče v nemocnicích v menších městech. V současnosti je nemocnice v Žatci jediná nemocnice s akutními lůžky na území okresu Louny. Nemocnice v Lounech a Podbořanech se postupně změnily v léčebny pro dlouhodobě nemocné pacienty bez akutní péče.

Investice jsou ve stamilionech

Město Žatec do údržby, rozvoje a modernizace nemocnice v uplynulých 24 letech investovalo stamiliony korun. V nemocnici pracuje kolem 250 pracovníků, vyplývá z poslední zveřejněné výroční zprávy za rok 2019. V současnosti žatecká nemocnice ve spolupráci s městem provozuje i očkovací centrum pro veřejnost proti Covid-19. Očkování tam probíhá celý týden, tedy i během víkendových dnů, a z hlediska počtu výkonů je to největší očkovací centrum v okrese Louny.

(na snímku nahoře: pavilon oddělení chirurgie v areálu žatecké nemocnice. Foto: Nemocnice Žatec)

ČTĚTE TAKÉ: Očkovací centrum v Žatci se stěhuje mimo areál nemocnice. Bude ve větších prostorách a obslouží mnohem víc lidí

ČTĚTE TAKÉ: Očkovací centrum v Podbořanech startuje už od dubna. V okrese Louny bude třetí

ČTĚTE TAKÉ: Zapomenutá dramata: deset mladých lidí zahynulo na přejezdu v Deštnici. Na počátku tragédie byl spor na pracovišti