Začíná další přestavba papíren. Nový archiv a kuželna mají dostat od města z rozpočtu shodně po 18 milionech

Žatec – V Žatci se blíží „ke spuštění“ jedna z největších investic letošního roku, jíž má být rekonstrukce další části opuštěné budovy bývalých papíren v ulici Volyňských Čechů nad prodejnou Lidl. V objektu mají vzniknout moderní prostory, potřebné pro městský archiv k uchování tisíců dokumentů, a také sportoviště v podobě kuželny.  Rada města tento týden navrhla uvolnit 18 milionů korun pro výstavbu každého z obou těchto využití, další peníze by město mělo dostat z dotací ze státních fondů.

Město by dalo ze svého rozpočtu 36 milionů

Radní nyní v dubnu navrhli uvolnit z rozpočtu města celkem 36 milionů korun na akci s názvem Regenerace objektu bývalých papíren v Žatci. Částka by byla „spravedlivým poměrem“ rozdělena na dvě shodné poloviny, z nichž jedná má být využita na kuželnu a druhá na archiv. Doporučení k rozpočtovému opatření v tomto duchu schválila rada města nejtěsnější možnou většinou hlasů, pro schválení byli čtyři radní z celkových sedmi. Dva radní nebyli na schůzi přítomni a jeden se při tomto bodě zdržel hlasování.

O způsobu financování rozhodne zastupitelstvo

Konečné rozhodnutí o způsobu financování přestavby „papíren“ učiní zastupitelstvo města, jehož členové se budou otázkou zabývat ve čtvrtek 5. května. Zajímavostí je, že zastupitelé v minulosti při svých schůzích už několikrát zasedali právě ve staré papírně, a to v už opravené části, kterou nyní využívá a spravuje městské muzeum. Nyní ve čtvrtek však bude jejich schůze probíhat na radnici.

První část už je opravená od roku 2015, využívá ji muzeum

Výroba papírových předmětů v továrně v Žatci (v poslední době před závěrem to byly hlavně pevné papírové nákupní a dárkové tašky) zcela skončila v roce 2002. Město se stalo vlastníkem opuštěného rozsáhlého objektu v roce 2006. Rekonstrukce první části rozlehlých budov proběhla v roce 2014 a prostory pak začalo využívat Regionální muzeum K. A. Polánka. Tato část muzea se jmenuje zcela prozaicky a nekomplikovaně, tedy Stará papírna, a muzeum v ní má depozitář pro část svých sbírek a také nově vzniklé výstavní, kulturní a přednáškové prostory.

Náklady na nynější etapu přesáhnou 60 milionů

Rekonstrukce další části bývalé továrny má začít už během letošního roku, město již uspořádalo výběrové řízení na dodavatelskou firmu. „Chtěli bychom, aby stavební práce začaly již letos a skončily nejpozději do konce roku 2023,“ upřesnila záměr města už letos v lednu Kateřina Mazánková, vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Žatec. Celkové náklady jenom na tuto druhou etapu přesáhnou 60 milionů korun. Město Žatec má přibližně na polovinu celkové částku přislíbenou dotaci ze státního fondu na podporu investic v regionech, a to v programu brownfieldy, zaměřeném právě na přestavbu a nové způsoby využívání opuštěných bývalých průmyslových objektů.

ČTĚTE TAKÉ: Opuštěná velká stará papírna: už tento rok se v ní začne stavět kuželna a prostory pro archiv. Bude to největší letošní investice města

ČTĚTE TAKÉ: Prostor před nádražím v Žatci čeká proměna. Přesunou se tam i zastávky meziměstských autobusů

ČTĚTE TAKÉ: Peněženka s devíti tisíci najednou byla pryč. Po dni hledání příběh dopadl dobře, měla jsem štěstí, říká Klára ze Žatce

(na snímku: budova bývalých papíren v Žatci. Foto Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec)