Co bude s tradičním domem dětí a mládeže? Radní ho chtějí sloučit se školou. Budova už dětem zřejmě sloužit nebude

Postoloprty – V Postoloprtech se představitelé města chystají sloučit dvě organizace, pečující o výchovu dětí – základní školu a Dům dětí a mládeže. Rada města tento záměr už schválila. Ke změně má dojít od nového školního roku, tedy k 1. září 2021. Zřizovatelem obou organizací je město, sloučení by mělo ještě potvrdit zastupitelstvo města.

Návštěvnost klesla – ale co čekat jiného, když je pandemie?

Jedním z oficiálních důvodů, který zástupci města uvádějí, je snaha o zvýšení návštěvnosti DDM. Argumentují i tím, že loni návštěvnost dětí klesla – ale to je víceméně logický výsledek, protože DDM musel být většinu roku uzavřen kvůli opatřením proti šíření koronaviru. „Hlavním impulsem pro sloučení je snaha pomoci našemu zařízení s členskou základnou, s naplněností kroužků a dalších akcí. Jako zřizovatel máme enormní zájem na tom, aby do volnočasových aktivit docházelo co nejvíce žáků z naší školy a našeho města,“ odpověděl na dotaz naší redakce místostarosta Postoloprt Karel Folber. Připomněl, že „došlo k propadu počtu účastníků zájmových útvarů ve srovnání s loňským rokem, ale tady je třeba spatřovat souvislost s covidem“.

Čísla a zájem stoupaly, uvádí ředitelka

Ředitelka DDM Petra Slámová nastoupila do funkce v září 2019. K počtům dětí uvedla, že ve školním roce 2018/2019 bylo v DDM do kroužků zapsáno 376 zájemců, v dalším školním roce 2019/2020 už jich bylo 434. „Zájem tedy stoupal. Kromě Postoloprt nás navštěvovaly děti i ze širšího okolí. Jenže pak přišla covidová situace, povinné uzavření a útlum aktivit a vše se samozřejmě zhoršilo,“ uvádí ředitelka.

Letní uvolnění, a pak hned zase druhá vlna

Krátké uvolnění přišlo v létě, DDM uspořádal několik příměstských táborů, ale potom v září po prvních čtrnácti dnech současného školního roku se situace znovu opakovala, nastala druhá vlna epidemie a všechny hromadné volnočasové aktivity byly znovu zakázány.

Dobrovolnost, pohoda, přátelská atmosféra

K záměru sloučit DDM a ZŠ se ředitelka staví spíš odmítavě. „Můj pohled na sloučení je spíš kritický. Spousta dětí tím přijde o možnost docházení do zájmových útvarů, fungujících v pohodové a přátelské atmosféře a na základě dobrovolnosti. Máme tu jiné nastavení pravidel než třeba ve školách, každý může vyjádřit vlastní názor, zapojit se do dobrovolných aktivit. Děti k nám chodily dobrovolně, rády, a jen za minimální úplatu. Jsme zařízení určené pro volnočasové aktivity mládeže. Můj názor na sloučení je jasný – děti a teenageři podle mě nepotřebují být celý den pod dozorem učitelů ze školy, které vidí i při vyučování v ZŠ. Děti chtějí určitě také trochu volnosti, svobodných zábavných dobrovolných aktivit s přáteli, které nezažijí někdy ani doma. Jsme svým způsobem komunita svého druhu. Mrzí nás, že nás covid zbrzdil a omezil v aktivitách, ale to se přece týkalo všech lidí v celé zemi a nemohli jsme to ovlivnit,“ uvedla Petra Slámová.

Pracovníci DDM by měli mít místo ve struktuře školy

Město o svém záměru informovalo ředitelky DDM a ZŠ na dvou schůzkách v prosinci a lednu. V únoru pak rada města plán sloučit obě organizace schválila. Vize města je taková, že pracovníci DDM přejdou do organizační struktury ZŠ, pro všechny by se mělo najít pracovní místo. „Počítáme s využitím pedagogického personálu a potenciálu DDM a v organizační struktuře bude mít jistě místo i současná ředitelka,“ slíbil Karel Folber.

Je to šité horkou jehlou, míní ředitelka

Z dosavadních informací o představách města vyplývá i to, že radnice nepočítá s tím, že v současné budově DDM by po změně pokračovaly aktivity pro děti. Všechny kroužky a další aktivity by se přesunuly do areálu ZŠ. „Zatím nebylo jasně řečeno, v jakých prostorách budeme s kroužky pod křídly ZŠ pracovat a za jakých podmínek. Podle mého názoru je vše šité trochu horkou jehlou a nikdo mi dodnes neřekl, proč vůbec k této úvaze o sloučení došlo a kdo s tím jako první a kdy přišel,“ uvedla Petra Slámová. Ve školství a pedagogice se pohybuje většinu profesního života, dříve pracovala mj. v DDM Žatec, v Dětském domově v Žatci i v mateřské škole v témže městě. Vystudovala pedagogiku na univerzitě v Ústí nad Labem.

Co bude s budovou po DDM?

Co tedy bude s budovou současného DDM Postoloprty? Představitelé města v této věci zatím nemají konkrétní odpověď. „O využití objektu se v tuto chvíli diskutuje a je předčasné dělat nějaké závěry, každopádně určité možnosti má rada města v hledáčku,“ odpověděl místostarosta Karel Folber. „Uvolnit budovu v žádném případě nebylo hlavním cílem ani záměrem slučování. Otázku budovy budeme řešit později. Hlavním naším cílem je zlepšit volnočasové aktivity pro děti z Postoloprt,“ sdělil také starosta města Zdeněk Pištora.

Jednou z variant byla veterinární ordinace

Podle informací naší redakce jako jedna z variant existovala myšlenka umístit do objektu po odstěhování DDM veterinární ordinaci. Teď to ale vypadá, že k tomuto způsobu využití nedojde, protože jeden z oslovených veterinářů nabídku odmítl.

ZŠ a DDM společně dobře fungují například v Podbořanech či Klášterci

Případy společného fungování DDM a školy v rámci jedné organizace nejsou v ČR příliš časté, ale na druhou stranu nejsou ani výjimečné a vyskytují se i v některých dalších městech. Z blízkého okolí jsou to například Podbořany nebo Klášterec nad Ohří. V Podbořanech spadá DDM pod tamní Základní školu T. G. Masaryka. Další dům dětí a mládeže v okrese Louny je také ještě v Žatci. Tam jde o samostatnou příspěvkovou organizaci. Nepatří pod žádnou školu, ale na rozdíl od Postoloprt jejím zřizovatelem není město, ale Ústecký kraj.

(na snímcích: děti při aktivitách pořádaných Domem dětí a mládeže Postoloprty, foto: DDM Postoloprty)

ČTĚTE TAKÉ: Kroužky jsou pozastavené, děti mají trávit odpoledne doma. Platí to zatím do 18. října

ČTĚTE TAKÉ: Kauza zchátralého zámku v Postoloprtech: město dostalo nabídku koupit památku za 13 milionů

ČTĚTE TAKÉ: Koupí město zpustlý zámek? Rozhodování bude hodně těžké, vyplývá z ohlasů z Postoloprt

ČTĚTE TAKÉ: Bourání, stěhování a modernizace stadionu – to vše už brzy začne. Teď se kácejí stromy

ČTĚTE TAKÉ: Bazén byl zavřený dvě třetiny roku. Návštěvníků přišlo jen 18 tisíc místo obvyklých padesáti