Jabloně, třešně, ale i duby a lípy. Více než stovka mladých stromů, které vytvoří novou alej, už je zasazená v zemi

Louny – Dvaadvacet jabloní, devatenáct hrušní, padesát třešní, patnáct slivoní, ale také osmnáct dubů a dvě lípy – to je přesný výčet stromů, které mají vytvořit nově založenou alej na jihozápadním okraji Loun. Cesta lemovaná alejí vede kolem nedávno opravené kapličky, poblíž této lokality jsou i Zeměchy a dnes už nevyužívaná železniční stanice Louny – předměstí.

Dřívější cesta zanikla, teď se obnovuje

Všechny uvedené mladé stromky vysázeli do terénu v okolí Loun pracovníci společnosti Rekultivační výstavba Most. Výsadbu dokončili krátce před závěrem loňského roku. Cílem bylo obnovit cestu přírodního charakteru s ovocnými a alejovými stromy, která na stejném místě kdysi existovala, ale po roce 1950 postupně zanikla. Obnovu cesty schválila loni lounská radnice, město na tento záměr dostalo i příspěvek ze státního programu na rozvoj životního prostředí.

Nový pás lesa a luk

„Kromě této cesty odborníci v lokalitě založili i nový biokoridor, pás lesa a luk, pro nějž vysadili téměř dvě stě dubů, habrů, javorů, lip, borovic. V okolí stromů budou i louky s kvetoucími rostlinami – luční porost už je na příslušných místech také vysetý,“ upřesnila Kateřina Švobová z lounské radnice.

Až jaro pokročí, rostliny na louce začnou kvést

Od jara začnou rostliny postupně kvést a lidé, kteří se tam vydají na procházku, budou moci sami zhodnotit, jak se nový obrázek krajiny městu povedl. Později v dalších letech začnou mohutnět i stromy.

ČTĚTE TAKÉ: Alej, louky, pás lesa. Opuštěná kaplička i nádraží dostanou společnost

ČTĚTE TAKÉ: Na břehu Ohře přibylo čtyřicet nových stromků. Dalších šedesát zase vytváří alej u silnice

ČTĚTE TAKÉ: Z vysokých topolů zbyly pahýly. Město zahájilo složité kácení u řeky nad jezem v Žatci

ČTĚTE TAKÉ: Duby, javory, lípy. Na břehu Ohře jsme pomáhali vysadit desítky stromů

(na snímcích nové stromky na západním okraji Loun krátce po vysazení, foto Městský úřad Louny)