V Žiželicích po čtyřech měsících nastoupila nová místostarostka. Hlavním tématem byl ovšem bortící se svah

Žiželice – V Žiželicích se po čtyřech měsících podařilo obsadit funkci místostarosty. Zastupitelé na konci ledna zvolili novou místostarostku, kterou se stala Lenka Mangová Mottlová. Z místa ke konci září po vlastním rozhodnutí odstoupila Jaroslava Mangová. Během podzimu proběhlo několik pokusů zvolit nového místostarostu čí místostarostku, ale v zastupitelstvu se nedařilo dosáhnout většinové dohody. Povedlo se to až nyní.

Obec už řadu let má v čele dvoučlenný ženský tým

Lenka Mangová Mottlová (46) kandidovala za sdružení Společně pro rozvoj našich obcí. Pracuje jako odbornice v sociálním a rodinném poradenství a pomoci. Do zastupitelstva nastoupila jako náhradnice až v průběhu volebního období a nyní se stala i místostarostkou obce. Vedení obce tak stejně jako už v několika posledních letech tvoří dvě ženy – starostkou je Květa Panská a novou místostarostkou Lenka Mangová Mottlová.

Svah pořád ujíždí, obec bude žádat o pomoc z fondů Ústeckého kraje

Personální tematika však oproti minulosti byla na lednové schůzi zastupitelstva víceméně jen vedlejší záležitostí, hlavními body jednání byly problémy kolem pokračujícího masivního sesuvu půdy v obci a související snaha zachránit památkovou kapli, která stojí právě na ujíždějícím svahu. Zastupitelé se dohodli, že obec požádá o možnost čerpat finanční prostředky z fondu Krajského úřadu Ústeckého kraje pro mimořádné události – jinými slovy obec požádá představitele Ústeckého kraje o finanční pomoc při úhradě očekávaných vysokých nákladů na nutnou sanaci svahu. Zastupitelé rovněž schválili, že obec uzavře smlouvu s odbornou společností SG Geotechnika v Praze, která bude dohlížet na svah a pomáhat při všech sanačních pracích ve svahu a u kaple. Dohodnutá cena za tuto odbornou pomoc činí zhruba 200 tisíc korun. Svah v Žiželicích se dal do pohybu loni ke konci prosince, příčinou byly pravděpodobně vydatné deště v té době a vysoká hladina spodní vody.

(na snímku nahoře: kaple a svah v Žiželicích, aktuální stav na začátku února 2024. Památka stojí těsně „na hraně“ terénního zlomu, půda se propadla jen kousek od ní. Foto Petr Marek)

ČTĚTE TAKÉ: V Žiželicích řeší velké problémy se svahem, který se dal do pohybu. Hasiči čerpali vodu, lidé byli několik hodin bez elektřiny

ČTĚTE TAKÉ: Sesuv v Žiželicích stále pokračuje, odborníci se snaží zachránit kapli

ČTĚTE TAKÉ: Potíže v Žiželicích pokračují, obec teď nemá místostarostu. Nová starostka je i v Čeradicích