V Žiželicích řeší velké problémy se svahem, který se dal do pohybu. Hasiči čerpali vodu, lidé byli několik hodin bez elektřiny

Žiželice – Obrovská trhlina v zemi, terén poklesnutý o více než tři metry, zákaz vstupu do vyhrazeného prostoru, čerpání vody i nutná přeložka elektřiny. V Žiželicích v současnosti řeší nemalé problémy kvůli sesouvajícímu se svahu. Obrovská masa půdy se dala do pohybu už v prosinci zhruba týden před vánočními svátky, nyní na začátku nového roku pokles ještě zrychlil. V těsné blízkosti problémových míst přitom je památka – historická kaple – a také novější rodinné domy.

Lidem hrozí nebezpečí, platí zákaz vstupu

Obec Žiželice již v prosinci nechala ohraničit v terénu páskami postižená místa, aby do nich lidé nevstupovali, na začátku ledna potom vydala a zveřejnila zákaz vstupu ke kapli Panny Marie a do svahu v jejím okolí. „Důvodem je probíhající aktivní sesuv svahu, v případě akutního pohybu velké masy zeminy a dřevin na ní hrozí značné nebezpečí, proto jsme vydali zákaz vstupu,“ potvrdila starostka Žiželic Květa Panská.

Část obce byla bez elektřiny, montéři dělali přeložku vedení

Masivní sesuv i v lednu intenzivně pokračuje, zemina poškodila některé inženýrské sítě, například trubky nebo také elektrické vedení. V pondělí (15.1.) byla část obce několik hodin bez elektřiny, protože kvůli sesuvu museli montéři z ČEZ udělat přeložku elektrického vedení.

Hasiči čerpali vodu, řezali dřeviny a rozšiřovali koryto

Kvůli sesuvu museli několikrát vyjet „do terénu“ také hasiči. Zemina v údolí začala zužovat koryto říčky Hutná a ta se začínala rozlévat do zahrádek v okolí. Hasiči proto i se zemní technikou koryto zase rozšiřovali, aby voda mohla lépe odtékat. Na místě byli i pracovníci Povodí Ohře. Hasiči rovněž také pokáceli několik stromů a vyřezali i další větší náletové dřeviny ve svahu, aby se snížilo riziko úrazu při dalším možném pohybu půdy. Museli také odčerpávat spodní vodu ze studny v okolí uvedené kaple.

Trhlina měla nejdřív jen pár centimetrů, teď zemina už klesla o tři metry

„Malá trhlina v půdě pod kaplí se objevila již loni zhruba v dubnu. Potom se začala výrazně zvětšovat kolem poloviny prosince. Tehdy měla trhlina šířku jen pár centimetrů, ale teď najednou v půlce ledna je původní terén už o 3,2 metru níže,“ popsal aktuální situaci Petr Marek, člen SDH Žiželice, který vývoj také pravidelně fotografuje.

Sesuvy v okolí byly i dříve, situaci sledují geologové

„Obec Žiželice ve spolupráci s dalšími odborníky a pomocníky nyní dělá vše pro to, aby zachránila kapli, další majetek lidí, ochránila jejich zdraví a minimalizovala následky sesuvu. Na situaci dohlížejí experti geologové,“ popsala starostka. Podle ní to není první sesuv v historii obce, tyto jevy se v okolí objevovaly častěji již i v minulosti. V lokalitě je svažitý terén, jeho součástí jsou nestabilní jíly a písky v podloží. Mezi lidmi se objevily i názory, že svah se dal nyní do pohybu kvůli tomu, že v okolí obce už zhruba rok probíhají vrty, průzkumy a větší stavební práce související s budováním obchvatu Žiželic a stavbou vysokého silničního mostu přes údolí. Starostka Květa Panská ovšem uvádí, že tyto práce příčinou nejsou. „Za pohyb mohou spodní vody a prosincové silné deště, které podmáčely půdu a vedly třeba i k povodním na Ohři a jinde. Je to přírodní jev,“ říká starostka. Obec podle ní spolupracuje s geology, kteří by měli vytvořit řešení pro budoucí stabilizaci terénu, například masivní podpěrnou zeď.

(na snímcích: ujetý svah s obrovskou trhlinou pod kaplí v Žiželicích. Na snímku úplně dole je vidět stav trhliny ještě v první půlce prosince – tehdy měřila jen pár centimetrů. Během jednoho měsíce se ale půda propadla o více než tři metry. Foto Petr Marek a SDH Žiželice)