FOTO: Více než padesát lidí pomáhalo při jarním úklidu přírody v okolí Žiželic

Žiželice, Žatecko – Do celostátní akce Ukliďme Česko se zapojili i dobrovolníci v Žiželicích a okolí. Uklízelo se ve všech osadách pod správou této obce i v samotných Žiželicích. Pomáhalo několik desítek lidí. Vysbírali a odvozili nepořádek z břehů Ohře, ze svahů u silnic a z dalších míst.

Kdo přišel, dostal svačinku

Dobrovolníci se sešli k úklidu druhou dubnovou sobotu, pracovali v Hořeticích, Přívlakách, Stroupči i Žiželicích. „Každý pomocník, který přišel, dostal od pořadatelů malou odměnu – svačinku. Většinu nalezeného odpadu se účastníci snažili rovnou i vytřídit. Nejvíce bylo různých vyhozených obalů, komunálního odpadu, ale také starých pneumatik,“ informovala místostarostka Žiželic Lenka Urbánková.

Štěrk, stavební suť, náletové keře…

Velký počet lidí přišel pomoci v Hořeticích – bylo jich kolem pětatřiceti. Účastníci tam nasbírali mnoho pytlů s odpadky, i pět koleček kamení a staré stavební suti. V Přívlakách pomocníci odvozili rozházený štěrk, v sousední Stroupči uklidili klubovnu a okolí, část břehu řeky, vyřezali náletové keře, vyčistili prostor u božích muk a švestkové aleje. V Žiželicích se zaměřili na místa, kde nejčastěji vznikají černé skládky nebo kde lidé často vyhazují odpadky třeba při jízdě z aut, například ve svazích u hlavní silnice Plzeň – Most.

Společné dílo sbližuje, moc děkujeme, chválí obec

„Chtěli bychom moc poděkovat všem lidem, kteří se do úklidu zapojili. Jak koordinátorům v jednotlivých obcích, tak všem, kdo přišli pomoci. Jsme rádi, že jarní úklidová akce si v našich kalendářích našla své místo. Společná zábava, ale i společná práce sousedy spojuje, a to nás velice těší,“ uvedla za celé vedení obce starostka Žiželic Helena Makuková. A uklízení nepořádku bude při vhodných příležitostech pokračovat. „Například ve Stroupči hned v sobotu členové osadního výboru vytipovali další místa, která si rovněž brzy zaslouží úklid. Děkujeme všem pomocníkům,“ dodala také místostarostka Lenka Mangová Mottlová.

ČTĚTE TAKÉ: Chlapi prořezali svah u ostré zatáčky v Žiželicích. Připravují terén před blížící se stavbou obchvatu a mostu

ČTĚTE TAKÉ: V Žiželicích dostali respirátory od obce všichni obyvatelé nad 15 let

ČTĚTE TAKÉ: Ukliďme Česko. Pohromadě být nemůžeme, ale přírodě stejně chceme pomoci. Dobrovolníci se znovu zapojí i v okrese Louny

(na snímcích: dobrovolníci uklízejí v Žiželicích /první tři fotky shora/, Hořeticích /další dvě/ a Stroupči /poslední snímek dole/. Foto: Obecní úřad Žiželice)