V nemocnici v Žatci se chystají velké přestavby za desítky milionů. Město teď zadalo vytvořit odborné studie

Žatec – V areálu nemocnice v Žatci se pro příští roky chystají velké stavební změny a rekonstrukce za desítky až stovky milionů korun. Město Žatec, které je vlastníkem nemocnice, ve spolupráci s jejím vedením připravuje přestavbu a modernizaci budovy následné péče. Zároveň se v jiné části areálu chystá i vybudování nového oddělení urgentního příjmu.

Dvě studie vytvoří stejná firma, cena je 690 tisíc

Oba projekty jsou zatím ve fázi schváleného základního záměru. Teď budou experti vypracovávat odbornou studii. Následně po dalších procesech schvalování v zastupitelstvu by byla vypracována projektová dokumentace a pak už by mohla začít vlastní stavba. V současnosti rada města schválila nechat vypracovat odbornou studii obou budov – přestavby následné péče i nově zřízeného urgentního příjmu. Rada města na začátku října rozhodla, že vypracování studií pro obě zvažované stavební akce svěří stejné firmě: je to společnost Remiuma se sídlem v Praze. Za studii týkající se následné péče jí město zaplatí 340 tisíc korun a za studii pro budoucí urgentní příjem to bude částka 350 tisíc korun, vyplývá z usnesení rady města.

Radní zadali i generel pro celý areál nemocnice za 2,2 milionu korun

To ale není všechno: rada města rozhodla, že pro nemocnici nechá vypracovat i tzv. generel, tj. odborný dokument zabývající se komplexním efektivním rozvojem celého jejího areálu. Tuto zakázku radní svěřili projekční a architektonické firmě JIKA CZ se sídlem v Hradci Králové (která se zároveň ucházela i o zakázku na studii pro urgentní příjem, pozn. red.), a v tomto případě už cena za vypracování generelu činí 2,24 milionu korun.

Dětské oddělení by se po přestavbě přesunulo do jiné části nemocnice

Nový objekt urgentního příjmu má vzniknout ve spodní části areálu nemocnice poblíž městského parku, zhruba tam, kde je v současnosti příjem oddělení chirurgie. Na oddělení následné péče je nutné především zvýšit počet lůžek, tedy kapacitu oddělení, a celou tuto část nemocnice výrazně zmodernizovat. Dětské oddělení, které není tak náročné na prostor a nyní sídlí v přístavbě právě u oddělení následné péče, by se mohlo v budoucnu přemístit do jiné části areálu nemocnice.

Důležitým úkolem bude sehnat zdroje peněz pro přestavbu

Náročné stavební zásahy a modernizace, pokud je město později znovu skutečně schválí, si vyžádají vysoké finanční náklady v desítkách až stovkách milionů korun. Jedním z nejdůležitějších úkolů pro představitele města i nemocnice bude zajistit zdroje financování, například z různých dotačních programů nebo státních či krajských rezerv.

Město je vlastníkem nemocnice už skoro 25 let

Město Žatec je vlastníkem nemocnice od roku 1997. Tehdy ji převzalo od státu do svého majetku s cílem zachovat a udržet její provoz. Ministerstvo totiž připravovalo rozsáhlou změnu koncepce ve státní síti zdravotnických zařízení a její součástí byl postupný útlum akutní zdravotní péče v nemocnicích v menších městech. V současnosti je nemocnice v Žatci jediná nemocnice s akutními lůžky na území okresu Louny. Nemocnice v Lounech a Podbořanech se postupně změnily v léčebny pro dlouhodobě nemocné pacienty bez akutní péče. Město Žatec do údržby, rozvoje a modernizace nemocnice v uplynulých 24 letech investovalo stamiliony korun. V nemocnici pracuje kolem 250 pracovníků, vyplývá z poslední zveřejněné výroční zprávy za rok 2019.

(na snímku nahoře: vstupní část do pavilonu chirurgie v areálu žatecké nemocnice. Příbližně v těchto místech má vzniknout nový objekt urgentního příjmu. Foto: Nemocnice Žatec)

ČTĚTE TAKÉ: Nemocnice v Žatci po dvaceti letech změní název. Nové jméno zní Žatecká regionální nemocnice

ČTĚTE TAKÉ: Žatecká nemocnice zřejmě změní název. Jeden z posuzovaných návrhů zní Okresní nemocnice v Žatci

ČTĚTE TAKÉ: Očkovací centrum v Žatci zůstalo už jediné na území okresu Louny. Teď se přestěhovalo do budovy polikliniky