Nová okružní křižovatka v Žatci: občanský spolek z Prahy u ní požadoval zajistit větší bezpečnost pro cyklisty

Žatec – Už zhruba za dva měsíce se začne stavět v Žatci nový kruhový objezd, který přemění křižovatku ve východní části města v oblasti u kasáren a odbočky na Bezděkov. Stavba má začít v dubnu a okružní křižovatka bude řidičům sloužit přibližně od srpna či září. Radnice v Žatci nyní zveřejnila přesný nákres její podoby s dopravním značením a stanovila i podmínky dopravního provozu a budoucí rozmístění příslušných značek.

Spolek chtěl vytvořit značený koridor pro cyklisty

Odbor dopravně správních agend Městského úřadu Žatec zároveň musel řešit i jednu připomínku k budoucí podobě křižovatky, kterou mu poslali členové spolku s názvem Spolek přátel dopravy, sídlícího v Praze. Ti žádali na místě vytvořit koridor pro cyklisty, který by vedl „středem jízdního pruhu“. Podle nich by takové řešení přispělo k větší bezpečnosti cyklistů na uvedené okružní křižovatce.

K nehodám cyklistů na objezdech v Žatci nedošlo za 15 let ani jednou, uvedl odbor dopravy

Uvedený odbor žatecké radnice ovšem tento návrh odmítl. „Správní orgán při hledání ve statistikách v posledních patnácti letech nenašel ani jednu dopravní nehodu s účastí cyklisty na okružních křižovatkách v Žatci, která by měla souvislost s jízdou na kruhovém objezdu. Dále jsme zjišťovali i data ze sčítání dopravy z roku 2020 a z nich vyplývá, že uvedeným předmětným místem projíždí zhruba 40 cyklistů za den. Celková denní intenzita dopravy v této lokalitě byla asi 4100 všech vozidel za den. Cyklisté tak místo s budoucí okružní křižovatkou využívají zcela minimálně a není tam ani nijak kritická celková intenzita automobilové dopravy,“ uvedl ve stanovisku vydaném v závěru ledna vedoucí odboru Jiří Dobruský. Odbor připomínku odmítl jako nedůvodnou.

Křižovatka bude mít pět výjezdů

Křižovatka v nové podobě bude mít tvar klasického kruhu a bude mít pět výjezdů. Jeden povede do centra Žatce, druhý do Bezděkova, třetí směrem na Drahomyšl a Louny, čtvrtý k areálu kasáren a pátý, který dnes jako běžná veřejná pozemní komunikace ještě „nefunguje“, bude vést do nové čtvrti s domy a byty s názvem Na Homoli. Ta se v současnosti také staví. Kromě objektů pro bydlení v ní budou i obchody a jedním z nich bude i zcela nový supermarket Norma, jehož stavba se už připravuje.

(na snímku nahoře: současná podoba křižovatky z pohledu při výjezdu ze Žatce /na obrázku směrem zdola/: vlevo je zatím „zaslepený“ výjezd do rozestavěné zóny Na Homoli, uprostřed záběru směrem nahoru je silnice na Bezděkov, rovně mírně doprava pokračuje hlavní trasa směrem na Drahomyšl a Louny. Vpravo nahoře budova s červenou střechou je bývalý vojenský kulturní dům K-500. Foto mapy.cz)

ČTĚTE TAKÉ: V Žatci se začíná stavět druhá prodejna řetězce Norma. Vznikne u křižovatky s odbočkou na Bezděkov

ČTĚTE TAKÉ: U kasáren v Žatci se začne stavět nový kruhový objezd. Bude už osmý ve městě

ČTĚTE TAKÉ: Důležitá křižovatka u Tesca se začne přestavovat kvůli bezpečnosti. Místo kruhu bude mít ovál s pěti výjezdy