Definitivní potvrzení: město Postoloprty bude novým vlastníkem zámku. Starosta už podepsal kupní smlouvu

Postoloprty – O jednom z nejvýznamnějších obchodů města v rámci posledních a možná i budoucích několika staletí je rozhodnuto: zastupitelé v Postoloprtech určili, že město Postoloprty koupí do svého majetku památkový objekt historického, ale značně zchátralého barokního zámku za 13,2 milionu korun. Pro město to do budoucna znamená povinnost sehnat a zajistit stamilionové investice na opravu a údržbu památky. Na druhou stranu na rozdíl od minulosti bude mít radnice nyní pevnou kontrolu nad stavem památky a zajištěním její opravy a využívání. Se zámkem se nemůže nic stát proti vůli města. V dřívějších desetiletích radnice průběžně opakovaně upozorňovala na chátrání zámku a nutnost zabezpečení a opravy významné památky, jejíž stav výrazně kazil vzhled centra města a případným návštěvníkům i dojem z pobytu v Postoloprtech. Opuštěný zámek byl špatně zabezpečený, občas do něj lezli bezdomovci, kteří tam založili i několik menších požárů, když si v zimě „topili“. Chátrající objekt hrozil i úrazem. Předchozí majitelé ale opravy památky nezajistili a stav zámku se stále zhoršoval.

V diskuzi s názorem vystoupil jen Miloslav Fišer – byl proti nákupu

Jednání zastupitelů o nabídce na odkoupení zámku bylo na konci srpna až nečekaně rychlé a mělo hladký průběh. Celá schůze zastupitelů, která kromě zámku měla na programu i třináct dalších bodů, trvala jen jednu hodinu. Do diskuze na téma zámku se zapojil pouze jediný ze zastupitelů. Byl to lékař Miloslav Fišer, který potvrdil svůj názor už z června a vyslovil se proti nákupu zámku. „Budu hlasovat proti nákupu zámku, můj názor se nezměnil. Nevíme přesně, v jakém stavu objekt je, nevíme přesně, co budeme se zámkem dělat, jaké pro něj chceme mít využití, nevíme, za co ho opravíme. Náklady na budoucí investice jsou extrémně vysoké, není to krok správného hospodáře, zadlužíme příští generace lidí ve městě na mnoho let dopředu,“ uvedl Miloslav Fišer. Už na začátku června na tehdejší schůzi zastupitelů uvedl, že nákup zámku je pro město „ekonomická sebevražda.“

Deset zastupitelů ze čtrnácti přítomných hlasovalo pro

Jeho názor ovšem zůstal v menšině a zastupitelé nyní v srpnu při hlasování schválili, že město má zámek koupit. Ze čtrnácti přítomných zastupitelů jich deset hlasovalo pro nákup a převzetí zámku do majetku města, tři zastupitelé byli proti a jeden se zdržel hlasování.

Cílem je záchrana památky pro příští generace

V usnesení zastupitelstva je i podrobně popsáno, jaké má město s objektem plány a proč vlastně památku kupuje. Formulaci schválila o den dříve pětičlenná rada města; všech pět radních při schůzi tohoto orgánu hlasovalo pro nákup zámku. „Městu už patří přilehlá zámecká zahrada a má zájem získat do vlastnictví také tento památkově chráněný objekt a postupně z něj vybudovat důstojnou dominantu města a zachránit historickou památku pro příští generace obyvatel Postoloprt. Záměrem je v první fázi provést základní sanaci stavby zámku a její zakonzervování tak, aby nedocházelo k dalšímu chátrání a devastaci. V dalším plánu je pak zámek postupně rekonstruovat pro budoucí využití v zájmu rozvoje města. Tedy vrátit mu podobu reprezentativního sídla, zčásti ho zpřístupnit, oživit turistický ruch ve městě. V části zámku bude možné vytvořit komerční prostory (například reprezentativní restauraci), případně byty, bude posouzen i záměr do objektu umístit vybrané organizace, spolky, odbory, pečovatelské a sociální služby, prostory pro partnery města,“ vyplývá z přijatého usnesení zastupitelstva.

Starosta za město už podepsal kupní smlouvu

Kupní smlouva mezi městem a prodávající společností Castello Postoloprty byla podepsána na konci minulého týdne. „Smlouvu na základě rozhodnutí schváleného zastupitelstvem jsem za město podepsal v pátek 3. září. Peníze už byly také odeslány z účtu města. Nyní se čeká na změnu zápisu do katastru nemovitostí,“ upřesnil současný stav věcí na dotaz naší redakce Zdeněk Pištora, starosta Postoloprt. Během září nebo nejpozději října se tak město Postoloprty stane novým vlastníkem barokního zámku, který má ve městě číslo popisné 1.

ČTĚTE TAKÉ: Potvrdí město nákup zdevastovaného zámku? Zastupitelé se k otázce vrátí znovu tento týden

ČTĚTE TAKÉ: Zastupitelé při prvním rozhodování v červnu: město Postoloprty má zájem koupit zámek do svého vlastnictví

ČTĚTE TAKÉ: Kauza postoloprtský zámek: do města už dorazil znalecký posudek. Zastupitelé se kloní spíše k možnosti památku koupit

ČTĚTE TAKÉ: Kauza zchátralého zámku v Postoloprtech: město na podzim dostalo nabídku koupit památku za 13 milionů

(snímek nahoře: zámek v Postoloprtech, stav letos v červenci. Foto Libor Želinský)