Kaplička u cesty na Rubín je krásně opravená. Ještě před čtyřmi roky z ní byly jen ruiny, teď zpestřuje lidem výlety

Podbořany – V Podbořanech krásně opravili výklenkovou kapličku stojící v lukách a polích poblíž stezky, která vede z města na kopec Rubín. Kaplička je v místech nedaleko kafilerie a shodou okolností má stejný název jako další drobná památka, rovněž nedávno pěkně opravená jen kousíček odtud v nedalekých Hlubanech: obě jsou kaple svaté Anny.

Z přírodní cesty pro pěší se stala asfaltová cyklostezka

Zatímco kaple v Hlubanech stojí na návsi přímo v centru osady, která je místní částí Podbořan, druhá „anenská“ kaplička „si hoví“ pěkně v přírodě a ve volné krajině mezi stromy, poli a loukami. Lidé z Podbořan a okolí ji mají spojenou především s výlety a procházkami, protože památka stojí kousek dál za městem poblíž silnice na Žatec a těsně při polní cestě pro pěší vedoucí pod pšovským kopcem až na další bájný vrch – Rubín. Nedávno se z přírodní cesty stala i nově vyasfaltovaná cyklostezka, takže v okolí kapličky bude postupně přibývat i cyklistů.

Záchranu kapličky zajistil spolek Omnium

Ještě zhruba před čtyřmi roky přitom bylo na místě jen pár rozvalin, pobořených zdí se zbytky cihel a omítky, střecha tehdy chyběla úplně. Potom se do obnovy kapličky pustil občanský spolek Omnium, který se věnuje záchraně a obnově zničených, ohrožených nebo nevyužívaných památek v krajině České republiky. Většinou jde právě o drobné kulturní a historické památky, stojící na okraji zájmu a pozornosti společnosti. Týká se to například právě kapliček, božích muk, křížů, křížových cest a mnoha dalších památek. Řada z nich byla silně poškozena a zanedbána kvůli nezájmu socialistického režimu o údržbu a opravy těchto památek.

Farář poděkoval spolku a vysvětil obraz svaté Anny

Na obnovu kapličky u Podbořan finančně přispěl Krajský úřad Ústeckého kraje, památka se opravovala postupnými kroky přibližně od roku 2018. Kromě několika firem pomáhali i s čištěním a úklidem i dobrovolníci. Letos na jaře dostala krásně opravená památka i nový obraz svaté Anny s její dcerou – Pannou Marií. Obraz na konci května vysvětil podbořanský farář Alexander Siudzik. „Nově opravená kaple je krásné místo, srdečně zveme všechny k návštěvě a prohlídce při procházce nebo výletu. Velmi děkuji spolku Omnia, který se zasloužil o záchranu a obnovu této krásné památky,“ uvedl farář římskokatolické církve.

ČTĚTE TAKÉ: Kaple v Hlubanech vítá návštěvníky v nové podobě. Mám to tady rád, říká podnikatel, který pomohl zaplatit její opravu

ČTĚTE TAKÉ: Rozhledna na Rubínu přitahuje mnohem víc návštěvníků, vznikla z 500 dubových klád

ČTĚTE TAKÉ: Tip na výlet: Majestátní kaple ukrytá v lesích. Vedle ní kdysi bydlel i poustevník

(na snímcích: nová podoba kapličky svaté Anny v polích nedaleko Podbořan při cestě směrem na známý kopec Rubín, jeden ze symbolů Podbořanska. Úplně dole je stav památky před její záchranou, která začala v roce 2018. Foto: Saša Krško /1/, spolek Omnium /3/ a farnost Podbořany /2/.)