Majestátní kaple ukrytá v lesích. Vedle ní kdysi bydlel i poustevník

Lounsko, Rakovnicko – Na příkrém hřebeni nad městečkem Kounov na pomezí Lounska, Žatecka a Rakovnicka se ukrývá zajímavá stavba s pohnutou historií. Je to kaple svatého Vojtěcha. Kdysi to bylo velmi významné poutní místo, kam pravidelně chodily stovky lidí. Dnes kaple skoro není vidět, protože je ponořená v hustém lesním porostu. Turisté ji tiše míjejí při cestě na Kounovské řady, kameny narovnané v lese a opředené záhadami, a jen málokdo sejde pár desítek metrů z cesty a zajde se podívat trochu dál do kopce až přímo ke kapli. Ta přitom z hlediska pocitů na místě nabízí možná i zajímavější pohled a zážitek, než bájné kameny mezi stromy.

V šikmém zářijovém slunci kaple září sytě žlutou barvou do zeleně okolních stromů. Umístěna je na nevelké mýtině, vysekané ve svahu mezi mohutnými lesními velikány. Památka v současné podobě byla vybudována před více než 300 lety – přímo v objektu nad schodištěm je uveden letopočet 1706. Podle údajů z Obecního úřadu Kounov má však celé místo tradici ještě mnohem delší, už déle než tisíciletou. Před současnou kaplí na místě stála ještě jiná její předchůdkyně, která byla vystavěna údajně už v roce 999.

Svatý Vojtěch – patron Čechů i Poláků

Kaple je zasvěcena svatému Vojtěchovi, což je národní patron Čechů a Poláků. Vzdělaný muž zastával úřad pražského biskupa, údajně je autorem i známé duchovní písně Hospodine, pomiluj ny. V roce 997 byl ale zavražděn na jedné z misií při šíření křesťanství. Církev ho prohlásila za mučedníka a jen o dva roky později ho papež vyhlásil za svatého. Právě k této události – Vojtěchovu svatořečení – byla podle zdrojů z obecního úřadu vybudována původní „lesní kaple“ nad Kounovem.

Poustevník rozjímal mezi stromy a skalami

Kaple i lesní hřeben s Kounovskými řadami byly tak odlehlé, že se v sousedství kdysi usadil i poustevník. Dokládá to poustevna, jejíž zbytky se našly těsně vedle kaple. Poustevníci byli mniši, kteří pobývali daleko od civilizace, aby sami a na odlehlém místě se mohli věnovat rozjímání a duchovnímu očištění. Poustevničení však v českých zemích postupně „odeznělo“ během 19. století, když tento způsob života zakázal rakouský císař Josef II. Tradiční každoroční poutě ke kapli svatého Vojtěcha v Kounově s velkou účastí lidí zase zrušili v roce 1948 představitelé nového režimu v republice, což souviselo s tehdejším potlačováním církve a jejích zvyklostí a obřadů. V dobách tradičních poutí ke kapli byla památka dobře viditelná už zdáli při cestě z obce, okolní lesy byly více vykácené než dnes, což dokládají dva historické snímky dole pod článkem (zdroj historických snímků: obec Kounov, pozn. aut.).

Opravu zajistily společně obec a kraj

Kaple je od roku 1973 zapsána jako významná kulturní památka. Dříve byla značně zchátralá, ale od roku 2010 postupně „prokoukla“ díky opravě, kterou zajistily obec Kounov a Středočeský kraj. Jak se k památce se zajímavou polohou a historií dostanete? Nejjednodušší je to z Kounova nebo Mutějovic – odtamtud vede k církevní památce i ke Kounovským řadům žlutá turistická značka. Možné je vyjít i z jiných obcí v okolí, přes většinu vedou další turistické cesty, které se různě propojují. A dá se zažít i trocha dobrodružství – my jsme se vydali na trasu z Deštnice u Žatce, odkud podle starých papírových map měla vést modrá turistická značka. Jenže až v terénu jsme zjistili, že tato trasa už byla zrušená a není vyznačená, a tak jsme museli hodně oprášit školní kurzy čtení z map a orientace v krajině. Cesta sice kvůli hledání trvala trochu déle, jsme totiž stará turistická škola a mobily a aplikace nepoužíváme, ale nakonec se dílo podařilo. Přejeme hezké zážitky!