Velké investice ve škole a školce v Ročově: Náklady jsou skoro sedm milionů, pomohou i dotace

Ročov – V budově Základní školy Ročov se chystají velké stavební investice v hodnotě skoro šest milionů korun. Pro letošní rok se připravuje modernizace sociálního zařízení, úprava pro bezbariérový pohyb a zřízení a vybavení multimediální učebny. Objekt základní školy by měl letos či příští rok dostat také kompletně novou střechu. Velkou část nákladů bude moci městečko pokrýt z dotací, kterou se zástupcům školy a městyse Ročova podařilo získat.

Moderní učebna, sociální zařízení, bezbariérový pohyb…

„Ve škole plánujeme dvě oddělené investiční akce. První z nich je vybudování multimediální učebny, sociálního zařízení a tzv. schodolezu, který umožní bezbariérový pohyb mezi patry pro handicapované žáky. Záchody budou rovněž bezbariérové. Rozpočet na tuto akci je odhadnutý a naplánovaný na 3,3 milionu korun. Samotná naše obec z toho zaplatí jen spoluúčast přibližně 170 tisíc korun, protože zbytek, většinu této částky, má škola přislíbenou jako dotaci z regionálního operačního programu, a to díky výborné práci a dlouhodobé snaze paní ředitelky i jejích dalších kolegů,“ vysvětlil starosta Ročova Vojtěch Václav Pour. Tato investice a plánované stavební zásahy proběhnou už během letošního roku, městys už pro ně vybral i dodavatelskou firmu ve výběrovém řízení.

Kompletní výměna střechy

Druhou chystanou velkou investicí ve školní budově bude kompletní výměna střechy – u ní je rozpočet 2,5 milionu korun. „V tomto případě má náš městys potvrzenou dotaci od Ústeckého kraje ve výši 350 tisíc korun. Požádali jsme i o možnost další dotace ještě také u ministerstva pro místní rozvoj, takže uvidíme, třeba budeme úspěšní,“ říká starosta. Výměna střechy je zatím takzvaně „pod čarou“, čeká se, jak se bude vyvíjet rozpočet. Městys má v plánu udělat tuto akci co nejdříve, hned jak to půjde. Možná už tento, anebo příští rok. „Budeme rádi, když se to podaří už letos, budeme se snažit,“ dodal starosta.

Ve školce se bude pracovat o jarních prázdninách

„Školství je u nás velkou prioritou, máme tu základní i mateřskou školu a snažíme se je všemožně podporovat. Kromě základní školy připravujeme další větší akci také ve škole mateřské – tam necháme kompletně vyměnit zařízení kotelny, tak aby splňovala moderní požadavky a postupy. Její současná výbava i stav jsou už zastaralé,“ vysvětlil starosta. Kotelna ve školce má být přebudována v březnu během týdne jarních prázdnin. Investice se odhaduje na 700 tisíc korun. „Chtěl bych poděkovat oběma ředitelkám za skvělou spolupráci s obcí,“ uvedl starosta.

(foto nahoře: Základní škola Ročov, foto archiv školy)

ČTĚTE TAKÉ: Škola v Ročově oslavila 125 let. Dětí nemá mnoho, ale vždy dokázala udržet provoz

ČTĚTE TAKÉ: Školka v Ročově završila 40 let. Výročí připomněla nová pamětní cedule

ČTĚTE TAKÉ: Pro Maxíka, pro Lucku. Každý z prvňáčků dostal neobvyklý dárek – penál se svým jménem