Práci s dětmi mám ráda, je to smysluplné, říká Petra. Ve Hříškově vede malé myslivce

Hříškov – Poznávání zvířat, stromů, přírody a jevů v lesní krajině, výroba krmítek pro ptáky, sázení stromků, ale například i stylové troubení na lesní rohy a další lovecké nástroje – všechny tyto aktivity mohou zažívat děti ve Hříškově. V obci už třetí rok je pro ně otevřený myslivecký kroužek. Děti v této východní části Lounska mají možnost zajímavé zábavy. Mysliveckých kroužků pro děti a mládež v celé ČR je už jen pár desítek, jejich počet výrazně ubývá, stejně jako i počet dospělých aktivních členů Českomoravské myslivecké jednoty.

Myslivost a hudba

„V Hříškově vedu kroužek třetím rokem. Je to hned od doby, kdy jsme se sem přistěhovali. Předtím jsem vedla podobný kroužek ve Středoklukách,“ vysvětlila na dotaz naší redakce Petra Vaňhová, vedoucí kroužku z Hříškova. Za pár dní jí bude 44 let, sama se věnuje myslivosti přibližně deset let a v rámci „oboru“ se zabývá i hudbou – mysliveckým troubením.

Do kroužku chodí kolem osmnácti dětí

Děti v kroužku se scházejí jednou za čtrnáct dní a dělají různé aktivity, související s lesem, přírodou a myslivostí. „V průměru mám v kroužku kolem osmnácti dětí. Ráda s nimi pracuji, zažijeme spoustu zábavy. Práci s dětmi mám ráda, budí ve mně pocit, že dělám něco smysluplného. Že to ty děti baví a že si jednou třeba vzpomenou, jak se mají v přírodě chovat, ke krajině, k rostlinám, ke zvířatům, a obecně v životě vlastně i k dalším lidem,“ popsala Petra Vaňhová.

Zajímavá nabídka pro rodiny v obci

Její nasazení a obětavou práci pro děti a život v obci lidé v Hříškově a okolí velmi oceňují. „Krásně se jim věnuje a umí to s nimi. Je vidět, že děti ji mají rády,“ uvedla Jana Kleinová ze Zlonic. „Skvěle se stará o děti, vede je k lásce k přírodě a jsem ráda, že díky ní máme v obci nabídku takového zajímavého kroužku,“ pochválila i starostka Hříškova Jana Kalašová.

Křivoklátští trubači mě vzali mezi sebe

Po říjnovém vysazování nových stromků v obci, do nějž se zapojili, se naposledy malí myslivečkové a myslivenky sešli na začátku listopadu v kapli při zážitku tentokrát z kultury: poslouchali ukázky loveckého troubení, mysliveckých fanfár a další tradiční „lesní“ hudby. Velký ohlas měly právě fanfáry a potom skladba Konopišťské halali. Petra Vaňhová, jejich vedoucí, byla jednou z účinkujících. Kromě toho, že se stará o děti, je také už tři roky aktivní členkou souboru Křivoklátští trubači. „Už v dětství jsem se učila hrát na flétnu a zpívat, můj tatínek je muzikant, teď se učím ještě také na trumpetu. Trubače jsem poznala před lety na Třeboňsku na dovolené, kam mě vzal můj manžel Pavel, který je mimochodem – jak jinak – myslivec,“ směje se Petra. „Dali jsme se do řeči, zjistila jsem, že to jsou fajn lidi, že je baví jak hudba, tak i myslivost, stejně jako mě, a tak mě vzali mezi sebe a vystupuji s nimi,“ říká. Křivoklátští trubači vystupují mj. na mnoha špičkových mysliveckých akcích na zámku v Lánech, naposledy během října to bylo na zkouškách loveckých psů – výmarských ohařů. Trubači hrají pravidelně i na Mysliveckých Vánocích v Rudolfinu.

ČTĚTE TAKÉ: Myslivci u Blatna prošli pole s vojtěškou a zachránili tři srnčata před sekačkami

ČTĚTE TAKÉ: Skvělá duševní hygiena, nádherný klid v přírodě, říká voják, který rád fotí ptáky u Ohře

ČTĚTE TAKÉ: Rodina z Hříškova během pár hodin přišla o dům. S těžkou situací pomáhali lidé z okolí, posílali dary do sbírky

(na snímcích: Petra Vaňhová s dětmi v mysliveckém kroužku, děti z kroužku pod pověšeným krmítkem a dole Petra jako členka sboru Křivoklátští trubači. Foto: Jana Kalašová a archiv Petry Vaňhové)