Jeden u Postoloprt, druhý u Chlumčan. Od hlavního tahu na Prahu musí jít pryč další dva poutače

Lounsko – Jeden reklamní poutač na pomezí Loun a Chlumčan a druhý, už částečně zarostlý křovinami v oblasti Postoloprt, mají v příštích dnech zmizet od hlavního silničního tahu Chomutov – Louny – Praha. Krajský úřad Ústeckého kraje tento týden vydal veřejnou výzvu k odstranění obou reklamních zařízení. Majitelé mají reklamy od silnice odstranit do deseti dnů. Pokud to neudělají, nechá poutače zlikvidovat krajský úřad a náklady pak bude vymáhat po vlastníkovi nemovitosti, na níž reklama stojí.

Majitelé zatím neznámí

Majitelé reklam jsou přitom v obou případech pro krajský úřad zatím neznámí, podle aktuálního znění zákona i tak ale mohou být poutače z tzv. ochranného pásma silnice odstraněny, pokud tam byly umístěny bez předchozího písemného povolení od silničního správního úřadu, jímž je v tomto případě právě krajský úřad.

Hrozí pokuta až 300 tisíc korun

Neznámí vlastníci byli vyzváni, aby odstranili reklamy do deseti dnů. „Když to neudělají, krajský úřad musí do patnácti dnů reklamní poutače zakrýt a potom zajistí jejich likvidaci. Náklady pak bude platit vlastník nemovitosti, kde je reklama umístěna. Vlastník reklamy, pokud ji neodstraní, může pak dostat pokutu až 300 tisíc korun,“ popsal situaci Jiří Bárta, pracovník oddělení pozemních komunikací krajského úřadu.

Novela zákona platí od září 2017, ale odstraňování jde pomalu

Novela zákona, zakazující billboardy a další reklamní poutače v blízkosti dálnic a silnic 1. třídy, platí už od září 2017. Opatření má vést ke zvýšení bezpečnosti provozu. Odstraňování jde ale pomalu. Poutačů u silnic jsou rozesety stovky, některé jsou už i dost staré, zarostlé vegetací a špatně viditelné, jako například zmíněná tabule u Postoloprt. Pracovníkům krajského úřadu určitou dobu trvá, než v celém kraji zmapují reklamy, odporující zákonu, které se musí zlikvidovat. Pak nastává hledání majitelů, zveřejňování výzev, likvidace. Jenom za první rok po platnosti zákona vydal Krajský úřad Ústeckého kraje 130 výzev k odstranění, uvedla už v roce 2018 tehdejší mluvčí krajského úřadu Lucie Dosedělová. Polovinu poutačů tehdy zlikvidovali sami majitelé, druhou polovinu musel zajistit kraj ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic.

V celé ČR bylo určeno k odstranění kolem tří tisíc reklam

V celé ČR bylo v době přijetí novely zákona podle odhadů přibližně 25 tisíc reklamních poutačů u silnic a z nich tři tisíce byly podle novely nelegální a určeny k likvidaci.

(Snímek nahoře: označený poutač u Chlumčan. Foto: Krajský úřad Ústeckého kraje)

ČTĚTE TAKÉ: Ostrá zatáčka u Želkovic dostane nové značení. Mělo by zvýšit bezpečnost

ČTĚTE TAKÉ: Za pár měsíců začne stavba obchvatu a mostu přes údolí Žiželic. O zakázku se hlásí sedm firem

ČTĚTE TAKÉ: Šikovná Pavla založila petici a přispěla ke stavbě kruháku v Žatci. A pak – odstěhovala se do Zlína

ČTĚTE TAKÉ: Bouračka s policistou při otáčení auta v koloně. Teď už je problémový most na cestě Louny – Praha volně průjezdný