Z prostoru po staré zbořené jídelně vznikne nový Sochorův park. Lidé v Cítolibech budou mít pěkné místo na procházky

Cítoliby – V Cítolibech chystají přeměnu prostoru o rozloze skoro 4 000 čtverečných metrů poblíž Tyršova náměstí v centru městečka. Nyní je to zarostlý, rozbitý a polorozbořený areál po bývalé jídelně Oseva. V budoucnu z něj má vzniknout místo k procházkám, odpočinku, posezení, hraní dětí při dohledu jejich rodin. Budoucí odpočinková a společensky i esteticky hodnotná lokalita už má i svůj nový a v historii městysu zatím nepoužívaný název: Sochorův park.

Přeměna místa by měla začít příští rok

Návrh přeměny ve formě studie vytvořil architekt Dionýz Hutár, který nyní v lednu po podepsání smlouvy převzal od městyse Cítoliby i úkol vypracovat projektovou dokumentaci k budoucí proměně a revitalizaci místa. Dokumentace má být hotová letos do konce srpna, městys Cítoliby za ni zaplatí přibližně 360 tisíc korun. Pak by měla následovat žádost o stavební povolení, výběr dodavatelské firmy a zřejmě v příštím roce snad už i samotná proměna areálu a vytvoření nového parku. Odhadované náklady na přestavbu vyplynou právě z projektové dokumentace.

Park dostal jméno podle dvou bratrů, významných pro českou kulturu

„Při podrobnějším zkoumání místa a jeho historie jsme narazili na zajímavý fakt, že ještě před érou jídelny Oseva byl na místě statek a v něm žili mj. bratři Václav Sochor a Eduard Sochor. Bylo to přibližně na přelomu 19. a 20. století. První z nich byl malíř a druhý architekt. Oba byli velmi významní ve svých oborech a zasloužili se o rozvoj české kultury. Proto jsem se rozhodl lokalitu v pracovních dokumentech pojmenovat Sochorův park a docela se to ujalo, název začali používat i představitelé Cítolib, což mě potěšilo,“ popsal jednu ze zajímavostí na dotaz naší redakce architekt Dionýz Hutár (35).

Pergola, lavičky, stromy, květiny, ale i Sochorův stůl

Co všechno v parku bude, až se místo promění? Například pergola, další lavičky k posezení, louky s trávníkem, zahrady s květinami, herní prvky pro děti i dospělé, zhruba třicítka stromů. Připomínkou na památku bratří Sochorů bude tzv. Sochorův stůl, v zahradě a parku se objeví i několik dalších drobných architektonických prvků. „Záměrem bylo vytvořit příjemnou odpočinkovou zónu pro pobyt a aktivity dospělých i dětí, pro trávení volného času. Umístit do lokality četné přírodní prvky, ale ponechat i možnost rozpoznání stavebně historického vývoje v místě a sledovat hranice zaniklých objektů,“ vysvětlil architekt.

Pivovar v Litoměřicích i rozhledna v Praze

Dionýz Hutár kromě neobvyklého křestního jména je spojen i s dalšími zajímavými aktivitami v souvislosti se svou rodinou nebo s vlastní architektonickou dráhou. Jeho otec Dionýz a bratr Daniel provozují v Litoměřicích od závěru loňského roku pivovar, který byl předtím dvacet let uzavřen a chátral, ale díky stamilionovým investicím i ve spolupráci s městem se tento historický areál podařilo zachránit a činnost obnovit. Sám Dionýz Hutár mladší ještě jako student architektury na ČVUT s kolegou Vojtěchem Ružbatským v roce 2012 vyhráli soutěž na podobu nové rozhledny v Praze. V případě Cítolib není Sochorův park jediným návrhem, který pro městečko vytvořil. Podílel se také na tvorbě společenského areálu a komunitního centra u objektu bývalé fary a měšťanky. Pro nedaleký Zbrašín zase vytvořili se svým týmem návrh na přístavbu sokolovny.

ČTĚTE TAKÉ: Zajímavá podívaná v Cítolibech: zvon Václav putoval dolů z věže. Teď ho čeká oprava

ČTĚTE TAKÉ: Pod vodárenskou věží v Lounech povede nový chodník a cyklostezka. Záměr schválilo zastupitelstvo města

ČTĚTE TAKÉ: Ohlédnutí: U nás v Evropě vaříme z vody. Lukáš Hejlík, rodák z Cítolib, se vrátí do regionu svého dětství. Humor a knížky předvede v Tuchořicích

(na snímcích: takhle má vypadat nově vytvořený Sochorův park, příjemné místo k procházce a odpočinku v Cítolibech. Poslední dva záběry ukazují současný stav lokality – zbořeniště po bývalé jídelně zemědělského podniku. Foto architektonická kancelář Hutár Arch)