Zlato, stříbro a mince staré přes tisíc let. Unikátní Žatecký poklad je poprvé v historii už nastálo přístupný pro veřejnost

Žatec – Hřivny stříbra, šperky, zlaté prsteny, více než 350 mincí starých přes tisíc let. Tyto předměty pocházející z doby kolem roku 1000 tvoří unikátní tzv. Žatecký poklad obrovské kulturní a historické hodnoty. Vzácný nález učinil dělník Josef Weigert v dubnu 1937 při stavebních pracích – hloubení sklepa – pod jedním z domů v Žatci a vše poctivě předal historikům. O poklad se od té doby starají odborníci ze žateckého muzea a muzeum ho od tohoto týdne také poprvé v historii nastálo zpřístupní pro návštěvníky. Předtím v uplynulých desetiletích byl poklad k vidění jen výjimečně při různých mimořádných příležitostech.

Hmotnost zlata a stříbra v nálezu je 2,7 kg

Nově vytvořená stálá výstava s prostým názvem Žatecký poklad bude pro veřejnost otevřena od čtvrtka 12. ledna. „Poklad ve své době představoval pohádkové bohatství. Nyní je to přeneseně řečeno obrovské bohatství také i pro nás historiky. Z hlediska početnosti nalezených předmětů i z hlediska celkové hmotnosti je to největší významný depot (cenná věc uschovaná do země, pozn. red.) uložený v českých zemích před rokem 1150,“ popsala Radmila Holodňáková, ředitelka Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci. Celková hmotnost zlata a stříbra v nálezu činí 2,7 kg.

Přípravy pro novou výstavu stály dva miliony

Muzeum prostory pro výstavu s potřebnými parametry pro fyzikální podmínky i technické zabezpečení vytvářelo několik let, potřebné peníze přidalo i město Žatec. Celková investice byla kolem dvou milionů korun. Na přípravě stálé expozice se Žateckým pokladem se podíleli i mnozí renomovaní historikové například z Národního muzea v Praze a dalších institucí, protože význam žateckého nálezu přesahuje nejen rámec chmelařského města, ale i celé ČR a jde o jeden z největších nalezených „pokladů“ z dané doby v celé Evropě.

Výstava začíná ve čtvrtek, na prohlídku je nejlepší předem se objednat

Prostory s novou výstavou teď budou pro návštěvníky od čtvrtka přístupné v hlavní budově žateckého muzea s tím, že prohlídky začínají vždy v každou celou hodinu. „Do vyčleněné místnosti se vejde jenom dvanáct lidí, a tak je kapacita omezena a termín návštěvy, konkrétní den a hodinu, je lepší předem si objednat,“ vysvětlila ředitelka muzea. Muzeum na svém webu vytvořilo pro zájemce o prohlídku rezervační systém. Základní vstupné na tuto výstavu pro dospělého návštěvníka bude činit 160 korun, doplnil Tomáš Kassal z Městského úřadu Žatec. Muzeum má pro návštěvníky připravené i suvenýry související s pokladem, například repliky nalezených mincí, peníze z čokolády nebo také pexeso pro děti s obrázky pokladu.

Cennosti si někdo schoval do země v roce 1012

Podle předpokladů historiků pramenících z následného vědeckého zkoumání cenné věci pocházejí z let 1009-1012 a do země si je někdo z určitých osobních důvodů „schoval“ právě v roce 1012. Pak se s ním ale něco stalo a poklad už si nevyzvedl. „Pravděpodobně šlo o někoho z blízkého okolí knížete Jaromíra,“ popisuje muzeum na svých stránkách. Skoro ze stejné doby pochází i první písemná zmínka o městě Žatci (ta je datována k roku 1004).

Naposledy mohli lidé v Žatci poklad vidět před devíti lety – a jen jeden den

Poklad řadu desetiletí zkoumali archeologové, historici, numismatici a další vědci. Pro veřejnost byl zatím zpřístupněn jen výjimečně a při mimořádných příležitostech. Pro nalezené exponáty je totiž důležité zajistit potřebné dobré fyzikální podmínky bez častého kolísání teplot a vlhkosti, protože zejména stříbrné předměty by jinak mohly podléhat postupnému zhoršování kvality. Lidé v Žatci mohli Žatecký poklad vidět naposledy v září 2014 – tehdy byl vystaven pouhý jediný den v Křížově vile v rámci Dnů evropského dědictví. O rok později byl poklad také k vidění na renomované výstavě v prostorách Pražského hradu. „Hodnota pokladu se dá vyčíslit v desítkách milionů korun. Jen jedna mince by se na černém trhu prodávala za 70 tisíc. Hlavní je však jeho hodnota historická – je to skvělé svědectví o době, z níž věci pocházejí,“ uvedl už při zmiňované výstavě v roce 2014 Petr Holodňák, archeolog z Polánkova muzea v Žatci.

ČTĚTE TAKÉ: Zapomenutá dramata: Roztrhané šaty, celá od bahna, vlasy plné chrastí. Ale přežila jsem, děkuji Bohu. Lidé vzpomínali na katastrofu na Blšance

ČTĚTE TAKÉ: Zapomenutá dramata: tragická hádka katů v Žatci skončila smrtí dvou mužů

ČTĚTE TAKÉ: Zapomenutá dramata: hospodská rvačka v Kozlech přerostla v krvavé šílenství. Jeden z aktérů byl popraven

ČTĚTE TAKÉ: Zapomenutá dramata: Štěpán z peruckých lesů několikrát vyloupil zámek v Pátku. Roztrhali ho v ohni a zlámali mu kosti

(na snímcích shora dolů: nalezené cennosti ze středověku tvořící tzv. Žatecký poklad, připomínka poslední jednodenní výstavy v Žatci v roce 2014 a úplně dole místo nálezu a původní podoba pokladu na záběrech archeologů z roku 1937. Foto Regionální muzeum Žatec /3/ a Libor Želinský /3/. )