Zastávky oddělené sloupky, nové přechody a chodníky. Město chce dál zlepšit bezpečnost na plzeňské silnici

Žatec – Město Žatec plánuje pokračovat v opatřeních směřujících k vyšší bezpečnosti provozu na hlavním silničním tahu Plzeň – Most. Členové dopravní komise i rady města už na začátku roku rozhodli zavést několik bezpečnostních prvků „na Plzeňské“ – tedy na průtahu v oblasti u Husitského náměstí, čerpacích stanic a sportovní haly. Teď se zaměřili také na lokalitu u Velichova, průmyslové zóny s podnikem Koito a svahu pod Astrou, kde mají být zřízeny bezpečnější autobusové zastávky, přechody pro chodce, zavedeno lepší osvětlení a další dílčí úpravy pro větší bezpečí chodců a dalších účastníků provozu.

Nové chodníky a lepší zastávky na Velichově

Rada města nyní v dubnu rozhodla, že město nechá doplnit odbornou studii pro budoucí výstavbu chodníků, bezpečného přechodu pro chodce a úpravu autobusových zastávek v místní části Velichov. To je vesnička těsně přilehlá právě k hlavní silnici I/27 Plzeň – Žatec – Most. Jedna studie ke zvýšení bezpečnosti v této lokalitě už vznikla, teď se bude ještě dopracovávat po připomínkách od expertů z dopravní policie. Na Velichově by měly být renovovány obě současné autobusové zastávky, vytvořeny nové chodníky, využito by bylo četných reflexních prvků při dopravním značení, v lokalitě by také zřejmě měl být umístěn nový měřič rychlosti vozidel z obou směrů. Změny schválila v březnu dopravní komise města a členové rady města záměr v dubnu schválili.

Lidé z Mostecké ulice žádali lepší bezpečnost u Prefy

Bezpečnější autobusové zastávky by se měly snad brzy začít vytvářet také v lokalitě u podniku Prefa a Mostecké ulice ve svahu pod Astrou jen o malý kousek blíže k Žatci. Lidé z Mostecké ulice se letos v únoru sami obrátili na žateckou radnici a žádali o vylepšení bezpečnosti v této lokalitě. Tato oblast leží ve svahu těsně před příjezdem do města Žatce ve směru od Mostu a auta tam jezdí ještě rychleji než jinde ve městě na plzeňském průtahu, protože maximální povolená rychlost je tam stanovena na 70 km/h. „Žádáme o doplnění veřejného osvětlení, o přístřešky na autobusových zastávkách Žatec – Prefa, odkud jezdí děti do škol, o další prověření bezpečnosti a případné další kroky, které by pomohly – například snížení povolené rychlosti, chodníky, přechody pro chodce,“ napsali obyvatelé z Mostecké ulice na městský úřad. Dopravní komise města jim následně dala za pravdu a navrhla změny ve vyznačení a oddělení autobusových zastávek i možné vybudování chodníku podél plzeňské silnice vedoucího od křižovatky s ulicí Osvoboditelů až k Prefě.

Město osloví ŘSD, první vizí jsou sloupky u zastávek – balisety

Rada města se připojila k názoru obyvatel a dopravní komise a rozhodla, že město osloví Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s požadavkem na lepší vyznačení prostoru autobusových zastávek. ŘSD je správcem uvedené hlavní silnice Plzeň – Most. „Zastávky chceme nechat oddělit od okolního automobilového provozu. Chceme je vyznačit a instalovat tam i plastové zábrany, nastavené tak, aby řidiči aut nemohli vjíždět do prostoru určeného pro autobusovou zastávku,“ vysvětlil Jaroslav Špička, místostarosta Žatce. K oddělení mají být podle představ města použity plastové sloupky, tzv. balisety. O dalších krocích, například zmiňované výstavbě chodníku, bude město uvažovat a rozhodovat ještě později.

Po hlavním tahu projede v průměru 10 tisíc aut denně

Plzeňskou silnicí projede každý den podle sčítání dopravních odborníků z minulých let kolem deseti tisíc vozidel každý den. Je to jedna z nejvytíženějších a nejdůležitějších komunikací na Žatecku a Podbořansku, ale i v rámci severních a západních Čech. Město Žatec se dlouhodobě snaží o co nejvyšší bezpečnost na tomto silničním tahu, který prochází jako obchvat západní částí jeho zástavby. Úsek „od Velichova po Tesco“ s mostem přes řeku Ohři měří přibližně pět kilometrů.

(ilustrační snímek nahoře: balisety, plastové dopravní sloupky, které by mohly pomoci oddělit prostor autobusové zastávky od okolního provozu. Foto Vako – městský a dopravní mobiliář)

ČTĚTE TAKÉ: Osvětlení, přechody, změna přednosti v jízdě. Město chystá úpravy na plzeňské silnici v Žatci

ČTĚTE TAKÉ: Dočasná kruhová křižovatka s betonovými bloky v Žatci: nehody už nejsou, provoz v současné podobě zůstane zachován nejméně tři roky

ČTĚTE TAKÉ: Na procházky k řece budou lidé chodit bezpečněji. V kopci pod most směrem k Chaloupce přibude nové zábradlí