Zastupitelé rozhodli: DDM se sloučí se školou a přestěhuje se do jejích prostor

Postoloprty – Po půl roce příprav, dohadování a jedné občanské petici zastupitelé v Postoloprtech pár dní před závěrem uplynulého školního roku rozhodli: základní škola a Dům dětí a mládeže v Postoloprtech se sloučí do jediné příspěvkové organizace. Nástupnickou organizací bude ZŠ Postoloprty. DDM opustí svůj objekt na Jiráskově náměstí a jeho aktivity se přestěhují do areálu ZŠ na Draguši. Ke změnám dojde k 1. lednu 2022, i když původně radnice uvažovala, že je udělá už od letošního září.

Myšlenka měla zastánce i odpůrce

O otázce se ve městě debatovalo několik měsíců. Rada města tyto změny poprvé navrhla loni v prosinci. Původně je směřovala k 1. září, kdy začíná nový školní rok, potom byl termín posunut až na leden. Myšlenka měla ve městě své zastánce, ale i odpůrce. Sloučení obou organizací a přestěhování DDM prosazovalo hlavně vedení města, což zdůvodňovalo lepší efektivitou při řízení a činnosti obou organizací, pečujících o děti, a také snahou o to, aby DDM sloužil co nejvíce dětem zejména z domovských Postoloprt. Záměr „slučovat a stěhovat“ odmítali především lidé pracující v současném DDM, a také rodiče, jejichž děti v DDM tráví svůj volný čas na kroužcích a dalších aktivitách.

Devět zastupitelů bylo pro, čtyři hlasovali proti

Ani samotní zastupitelé nebyli při hlasování o návrhu sloučit DDM a ZŠ úplně jednotní. Devět z celkových patnácti zastupitelů hlasovalo pro sloučení, čtyři byli proti a dva se vyjádření názoru zdrželi.

Petici za zachování DDM v současné podobě podepsalo necelých 400 lidí

Zachování DDM v současné podobě i v současné budově se snažila podpořit také petice, kterou v květnu uspořádala ředitelka DDM Petra Slámová společně s dalšími spolupracovníky. Nakonec ji podepsaly přibližně čtyři stovky lidí. „Městu jsme ještě před jednáním zastupitelstva předali petiční archy, na nichž svým podpisem vyjádřilo přání zachovat DDM v současné budově 334 občanů. Dalších 43 lidí pak ještě petici podepsalo dodatečně až po odevzdání archů. Zastupitelé schválili sloučení a stěhování, přesto bych ale chtěla poděkovat všem lidem, kteří podpořili naši petici a naši snahu zachovat DDM v současné podobě,“ uvedla Petra Slámová.

Na schůzi byly i ředitelky DDM z Bíliny a Duchcova

Jednání zastupitelů v červnu sledovaly například i ředitelky z Domů dětí a mládeže v Duchcově a Bílině, které také vystoupily v diskuzích. I ony podpořily myšlenku ponechat DDM jako samostatnou organizaci a neslučovat se školou, podle nich je změna prostředí během dne pro volný čas dětí a jejich rozvoj lepší, než kdyby zůstávaly pořád ve škole. Většina zastupitelů se ovšem přiklonila k názoru spojit ZŠ a DDM do jedné organizace.

Příspěvková organizace vznikla v roce 2003, samotný DDM už v roce 1987

DDM Postoloprty má ve městě dlouhou tradici. Jako zařízení pro volný čas dětí zahájil provoz na podzim 1987, tehdy spadal pod tehdejší Školský úřad v Lounech. Po zániku okresních úřadů a jejich podřízených organizací převzalo DDM město Postoloprty a k jeho provozování založilo samostatnou příspěvkovou organizaci města. Ta byla zapsána do rejstříku od roku 2003. Teď bude zanedlouho zase smazána.

ČTĚTE TAKÉ: V Postoloprtech se rozjela petice za zachování DDM v současné budově. Podepsalo ji už kolem 200 lidí

ČTĚTE TAKÉ: Kauza DDM Postoloprty: bude se stěhovat do prostor školy? Ve městě se o tématu pořád diskutuje, připravuje se i petice

ČTĚTE TAKÉ: Co bude s tradičním domem dětí a mládeže? Radní ho chtějí sloučit se školou. Budova už dětem zřejmě sloužit nebude

(na snímcích: děti z DDM Postoloprty na červnovém výletě v Peruci. Foto: Dům dětí a mládeže Postoloprty)