Kauza DDM Postoloprty: bude se stěhovat do prostor školy? Ve městě se o tématu pořád diskutuje, připravuje se i petice

Postoloprty – V Postoloprtech pokračují přípravy ke sloučení dvou dosud samostatných organizací, pečujících o výchovu dětí: základní školy a tradičního Domu dětí a mládeže. Ke změně má dojít od 1. září. V praxi to znamená, že celý DDM se všemi aktivitami by se nastěhoval do budovy školy na Draguši a jeho současné sídlo v severní části města zůstane volné. Radnice ho plánuje využít k jiným účelům.

Současně ovšem ve městě pokračují i diskuze mezi příznivci a odpůrci této myšlenky. Sloučení DDM a ZŠ prosazuje přibližně od počátku letošního roku rada města, která už dala za úkol vypracovat koncepci spojení obou organizací a plánu jejich další činnosti ředitelce školy Kateřině Pfertnerové. Proti záměru sloučení a stěhování do školního objektu vystupuje například ředitelka DDM Petra Slámová a také několik zastupitelů města.

Celý DDM by se přestěhoval do tří místností v patře školy

Podle uvedené koncepce by DDM Postoloprty jako samostatný subjekt zanikl a škola by ve svém areálu nově vytvořila jakési „středisko volného času“. „Jeho posláním by bylo motivovat, podporovat a vést děti, žáky, studenty, mládež, ale i dospělé k smysluplnému trávení volného času,“ uvedla v dokumentu ředitelka školy. Středisko by se podle ní nastěhovalo do administrativního pavilonu v prvním patře školy, pro volnočasové aktivity by byly vyhrazeny dvě učebny a jedna keramická dílna. Prostory je nutné ještě upravit, vložit do nich určité investice, týkající se například malování, výměny podlahové krytiny a další, připomněla ředitelka. Škola by ve své organizační struktuře zřídila ještě jedno nové pracovní místo – zástupce ředitele pro zájmové vzdělávání, uvádí se v dokumentu.

Debaty na schůzích i ve městském zpravodaji

O záměru zrušit a přestěhovat tradiční DDM se emotivně diskutovalo na březnové schůzi zastupitelstva města, potom radní vysvětlovali důvody chystané změny i jednotlivě oběma ředitelkám na schůzích rady města, kam si je pozvali. Diskuze probíhala i v jednom z vydání Zpravodaje města Postoloprt. Ředitelka DDM tam dostala možnost vysvětlit svůj postoj k chystané změně. Pro další číslo požádala o stanovisko i Libora Bezděka, předsedy Sdružení pracovníků Domů dětí a mládeže v ČR. Jenže tento materiál už redakce městského zpravodaje odmítla otisknout. Zdůvodnila to tím, že obě strany už dostaly příležitost vyjádřit se k tématu a že redakce nechce tisknout „komunikaci formou příspěvků na pokračování“.

Krok v Postoloprtech není vhodný, domnívá se předseda asociace pracovníků DDM

Libor Bezděk, jehož sdružení zastupuje pracovníky z přibližně 250 Domů dětí a mládeže v ČR, v krátkém vyjádření uvedl, že krok připravovaný v Postoloprtech podle jeho názoru není vhodný. „Obecně lze konstatovat, že tento krok není vhodný a v dlouhodobém horizontu se tím zájmové vzdělávání významně degraduje. Při sloučení se z plnohodnotného DDM často stává další školní družina, ale to asi není správným účelem. Z hlediska psychohygieny je více než vhodné, aby žáci realizovali své volnočasové aktivity v prostředí mimo objekt základní školy, kde musí trávit i celé dopoledne předtím,“ uvedl mj. Libor Bezděk. Zastupitelstvo města by podle něj „mělo velmi dobře zvážit, zda případné nové využití objektu po přestěhování DDM do prostor ZŠ bude pro město mít natolik velký přínos, aby sloučení mělo v konečném důsledku kladný dopad“.

Počet dětí neklesl, před covidem naopak stoupl

Oficiálně prezentovaným důvodem, kterým město vysvětluje úsilí o přestěhování DDM, je snaha zvýšit počet dětí, jež využívají kroužků a dalších aktivit DDM. Počet zapsaných dětí přitom ale po nástupu současné ředitelky stoupl oproti předchozímu školnímu roku skoro o šedesát. Až potom, loni na jaře, přišla první vlna Covid-19, kvůli níž vláda musela nařídit utlumit všechny volnočasové aktivity a zavřít všechna související zařízení včetně DDM.

Existují úvahy, že v objektu po DDM by mohly být veterinární ordinace

Co bude dál se současným objektem DDM, pokud dojde ke stěhování, to se zatím přesně neví. Na radnici však existuje myšlenka vytvořit v areálu ordinaci veterinárních lékařů nebo veterinární kliniku. Nynější „veterina“ v Postoloprtech by tak už nemusela být v těsné blízkosti náměstí, kde jsou i dost stísněné prostory. Veterináři se už do objektu i chodili podívat na prohlídky.

Zastánci DDM připravují občanskou petici

Skupina lidí, které se plány města na zrušení DDM a sloučení se školou nelíbí, připravuje během jara k tématu uspořádat občanskou petici a s její pomocí se pokusit „bojovat“ za zachování DDM v současných prostorách i ve formě samostatné organizace jako dosud. Konečné rozhodnutí, zda sloučit či nesloučit, učiní členové zastupitelstva města.

(snímek nahoře: děti při tvůrčí práci v „domečku“ v Postoloprtech. Foto DDM Postoloprty)

ČTĚTE TAKÉ: Co bude s tradičním domem dětí a mládeže? Radní ho chtějí sloučit se školou. Budova už dětem zřejmě sloužit nebude

ČTĚTE TAKÉ: Koupí město zchátralý zámek? Rozhodování bude hodně těžké, vyplývá z ohlasů z Postoloprt

ČTĚTE TAKÉ: Velké změny v Postoloprtech: nové názvy pro dvě náměstí, nový nápis u zastávky autobusů