Pár dní a konec. DDM Postoloprty vyklidí svou tradiční budovu. Kroužky budou od nového roku jen ve škole

Postoloprty – Dům dětí a mládeže Postoloprty (DDM), tradiční organizace pro volný čas dětí pracující ve městě od roku od 1987, má před sebou posledních pár dní v současné formě i budově. Od nového roku zcela změní své fungování i místo působení: zařízení se přesune do prostor Základní školy Postoloprty do modernizovaného areálu na Draguši. Oba subjekty, ZŠ i DDM, se zároveň sloučí do jediné společné organizace, nástupcem bude ZŠ Postoloprty. Rada města v této souvislosti pár dní před vánočními svátky také odvolala z funkce ředitelky DDM Petru Slámovou, která DDM vedla od září 2019.

Škola a DDM se slučují, ředitelka je odvolána

Radní odvolali ředitelku na své schůzi 21. prosince, a to k termínu 31. 12. 2021. Jako oficiální důvod uvedli „sloučení organizace se Základní školou Postoloprty“. Pro ředitelku základní školy zároveň schválili zvýšení příplatku za vedení o 3 %. DDM a ZŠ Postoloprty se z právního hlediska sloučí k 1. lednu 2022, což schválilo zastupitelstvo města už letos v červnu.

O změnách kolem DDM se debatovalo řadu měsíců

O změnách kolem DDM se ve městě debatovalo řadu měsíců. Rada města tyto změny poprvé navrhla loni v prosinci. Sloučení obou organizací a přestěhování DDM prosazovalo hlavně vedení města, což zdůvodňovalo lepší efektivitou při řízení a činnosti obou organizací, pečujících o děti, a také snahou o to, aby DDM sloužil co nejvíce dětem zejména z domovských Postoloprt.

DDM nezachránila ani petice, žádající jeho zachování

Sloučení DDM a ZŠ znamená ale také to, že DDM musí opustit a vyklidit svou tradiční budovu na Jiráskově náměstí. Do ní v minulosti chodily na kroužky jako děti i stovky současných dospělých obyvatel města a okolí, kteří jsou dnes už rodiči. Myšlenka na slučování DDM a školy měla ve městě své zastánce i odpůrce. Na jaře se přibližně 400 lidí podepsalo pod petici, která žádala zachovat DDM v současném sídle i ve stejné formě, tedy aby fungoval beze změn a dál jako dosud. Většina zastupitelů se ale přiklonila k názoru spojit ZŠ a DDM do jedné organizace. Podobně v okolních městech, tedy pod hlavičkami základních škol, fungují DDM například v Podbořanech nebo Klášterci na Ohří. V jiných, například v Žatci, jsou DDM samostatné příspěvkové organizace (v případě Žatce je DDM organizací nikoli města, ale Ústeckého kraje).

Konec a stěhování přišly po 34 letech, DDM zahájil provoz v roce 1987

DDM Postoloprty má ve městě dlouhou tradici, jako zařízení pro volný čas dětí zahájil provoz na podzim 1987. Tehdy spadal pod Školský úřad v Lounech, po zániku okresních úřadů a jejich podřízených organizací převzalo provozování DDM město Postoloprty, a to od roku 2003.

Co bude dál s budovou?

Co bude dál s prázdnou budovou po DDM a okolním pozemkem na Jiráskově náměstí, o tom město dosud nerozhodlo.

ČTĚTE TAKÉ: Zastupitelé rozhodli: DDM se sloučí se školou a přestěhuje se do jejích prostor

ČTĚTE TAKÉ: V Postoloprtech se rozjela petice za zachování DDM v současné budově. Podepsalo ji už kolem 200 lidí

ČTĚTE TAKÉ: Co bude s tradičním domem dětí a mládeže? Radní ho chtějí sloučit se školou. Budova už dětem zřejmě sloužit nebude

(na snímku nahoře: tradiční sídlo DDM Postoloprty, kde se scházely děti více než třicet let. Budova teď bude prázdná, kroužky pro děti budou k dispozici ve škole. Foto Libor Želinský)