V Lounech začne pracovat nová ordinace praktického lékaře. Činnost rozjede po novém roce, do registrace přijme až 1000 pacientů

Louny – V Lounech začne pracovat nová ordinace praktického lékaře a bude pečovat o lidi z města a okolí. Radnice poskytne příspěvek na rozjetí jejího provozu ve výši 250 tisíc korun. Nová ordinace by měla zahájit činnost nejpozději od února 2023 a pacientům k návštěvám by měla být k dispozici minimálně čtyři dny v týdnu, vyplývá z podmínek, které schválila rada města.

Provozovatelem bude zdravotnická společnost ze Žižkova

Provozovatelem nové ordinace bude společnost Distribuovaná klinika s. r. o., která sídlí v Praze na Žižkově. V Lounech už působí s ordinacemi v některých jiných lékařských specializacích a spolupracuje i s Domovem pro seniory. Nyní slíbila městu pomoci i s vytvořením nové ordinace praktického lékaře. „V podmínkách města je, že ordinace nabídne kapacitu pro zaregistrování minimálně 800–1000 kmenových pacientů. Ordinovat bude alespoň čtyři dny v týdnu. Provozovatel se zaváže, že v ordinaci bude zajišťovat její standardní zdravotnický provoz minimálně po dobu pěti let od zahájení,“ shrnul starosta Loun Pavel Janda. Rada města schválila tyto podmínky na konci srpna a pro ordinaci radní odsouhlasili poskytnout dotaci z rozpočtu města na rozjetí činnosti ve výši 250 tisíc korun.

Ve městě chybějí praktici, stomatologové i pediatři

V Lounech nyní pečuje o zdraví obyvatel města dvanáct ordinací praktických lékařů, nové pracoviště bude třinácté. Ve městě jsou ovšem problémy s nedostatkem jak praktických lékařů pro dospělé, tak i například stomatologů (lidově zubařů) nebo také zejména dětských lékařů. Někteří obyvatelé mají potíže s hledáním lékařů, u nichž by se mohli zaregistrovat, část jich musí jezdit do ordinací v jiných městech. Radnice v Lounech se v posledních měsících snaží zlepšit dostupnost zdravotní péče a přilákat do města nové lékaře. Jedním z kroků bylo i schválení a zveřejnění možnosti jednorázové finanční pobídky 250 tisíc korun jako příspěvku pro nově příchozí lékaře na zřízení jejich ordinací.

(ilustrační foto nahoře: pixabay.com)

ČTĚTE TAKÉ: Dům kultury ROH už je pryč. Z objektu v Lounech se brzy stane nákupní centrum

ČTĚTE TAKÉ: Kauza zřícený bazén: budova čeká na jiné využití a město Louny chce objekt přestavět s pomocí dotačních programů

ČTĚTE TAKÉ: První odhad ceny pro novou sportovní halu v Lounech: 120 milionů korun. Město znovu bude shánět dotace jako při stavbě bazénu