V Lounech už pracují dva nové měřiče rychlosti. Řidiči, kteří udělají přestupek, mohou čekat od města pokuty

Louny – Na dvou místech v Lounech začaly tento týden nové „radary“ měřit rychlost projíždějících aut. Silniční rychloměry, jak se zařízení nazývá v odborné terminologii a oficiálních dokumentech, nechala radnice instalovat ve dvou souběžných frekventovaných ulicích ve východní části města: v Husově ulici a v ulici 28. října. Cílem je dovést řidiče k tomu, aby nepřekračovali povolenou rychlost a obecně aby se zvýšila bezpečnost při silničním provozu v Lounech.

Experti přímo na místě prověřili, že měřiče fungují správně

Město za pořízení uvedených dvou rychloměrů zaplatilo přibližně 1,6 milionu korun. Radnice pro jejich umístění vytipovala dvě lokality, kde dochází velmi často k porušování předpisů, zejména překračování povolené rychlosti. Jedno z míst je uprostřed sídliště, druhé v blízkosti základní školy, takže všude je kromě aut i nemalé množství chodců. K umístění rychloměrů na uvedených místech už v říjnu vydal souhlas dopravní inspektorát Policie ČR. Minulý týden, ve středu 8. prosince, jejich funkčnost přímo na místě ověřili experti z Českého metrologického institutu a konstatovali, že zařízení fungují zcela správně, ukazují správné hodnoty a lze je spustit do provozu a využít k měření a zaznamenávání údajů o rychlosti projíždějících vozidel.

Údaje o přestupcích zamíří k městské policii a potom na odbor dopravy

Celý proces bude probíhat elektronicky, o rychloměry bude pečovat Městská policie Louny. Měřiče budou zaznamenávat rychlost aut a údaje o případném překročení budou automaticky odesílat do databáze městské policie. Strážníci potom informace o přestupcích předají odboru dopravy města a jeho zaměstnanci je zpracují a zajistí uložení pokut nebo jiných sankcí pachatelům přestupků.

Rychloměry už běží, zatím ještě pár dní ve zkušebním režimu

Rychloměry už jsou v provozu, v současnosti ještě několik dní poběží ve zkušebním režimu, při němž město vyzkouší a ověří všechny detaily systému. Brzy už se ale spustí „naostro“ a začnou zaznamenávat přestupky řidičů, kteří mají problém s dodržením rychlosti. Potom město bude zahajovat s těmito motoristy přestupkové řízení.

V příštích letech se budou lokality s měřiči čas od času průběžně měnit

Husova ulice a ulice 28. října byly vybrány jako první dvě lokality pro začátek měření rychlosti s novou technikou. V příštím roce a pak i později v dalších letech bude město Louny postupně průběžně měnit vytipované pozice, kam bude rychloměry přemísťovat. „Město si vytipuje vždy lokality, kde je velká frekvence dopravy a kde řidiči často mají tendenci k porušování předpisů. Měřiče budeme průběžně přemísťovat. Cílem je zklidnění dopravy po celém městě, a hlavně zvýšení bezpečnosti nejméně chráněných účastníků silničního provozu – chodců a cyklistů,“ uvedla už během podzimu Blanka Sunkovská, vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Louny.

(ilustrační foto nahoře: pixabay.com)

ČTĚTE TAKÉ: Přejezd v Lounech v Husově ulici bude bezpečnější. Na podzim tam nově přibudou závory

ČTĚTE TAKÉ: Lidé na levém břehu v Žatci si oddechli. Po více než půlroce mohou auta znovu jezdit přes železný most

ČTĚTE TAKÉ: FOTO: Tři bunkry v Lounech mají nový maskovací nátěr. Z jednoho nadšenci vybourali 11 tun betonu, který tam nalili okupanti