Odborníci letos vysadí v lesích 85 milionů nových stromků. Je to rekordní číslo

Louny, Žatec, ČR – Až téměř neuvěřitelné číslo, 85 milionů nových sazenic stromků, plánují letos vysadit v celé České republice pracovníci Lesů ČR. Při prostém statistickém přepočtu to znamená vysadit více než sedm milionů stromků za měsíc a skoro 240 tisíc denně.

Obnova porostů, které zničil kůrovec a sucho

Výsadba směřuje k obnově lesních porostů zejména na holých plochách, kde byly původní stromy poškozeny kvůli dlouhému suchu v předchozích letech nebo kvůli kůrovcové kalamitě. Celkem jde o pozemky o celkové rozloze přibližně 21 tisíc hektarů, kam letos lesáci umístí nové sazenice.

Loni lesáci vysadili 74 miliony stromků

„Je to rekordní číslo. Zvládnutí kalamity i obnova lesních porostů jsou prioritou státního podniku Lesy České republiky. Už loni naši pracovníci vysadili 74 miliony stromků na ploše kolem 16 tisíc hektarů,“ upřesnila Eva Jouklová, mluvčí Lesů ČR.

Nové druhy stromů budou odolnější

Odborníci z Lesů ČR se zároveň snaží postupovat tak, aby nově vysazené lesy byly co nejodolnější – jak proti vlivům počasí, tak proti škůdcům a dalším faktorům. Tomu přizpůsobují i skladbu nově vysazovaných stromů a usilují o druhovou pestrost místo dřívějších monokultur. „V lesích teď sázíme přibližně 67 % listnáčů a 33 % jehličnanů a v tomto trendu budeme pokračovat,“ vysvětlil generální ředitel podniku Josef Vojáček. „Lesníci v jednotlivých regionech vysazují pestrou směs dřevin, která odpovídá podmínkám konkrétního místa. Lesy nové generace tak budou odolnější vůči změnám klimatu i škůdcům,“ doplnil.

Lesy ČR mají svůj vlastní semenářský závod

V nížinách podnik sází především duby, lípy, habry, javory, ve středních polohách buky, jedle, modříny, smrky, jasany. Na horách to je například smrk s bukem, jeřábem či javorem klenem. Pro vlhčí lokality jsou určeny olše a pro hodně suchá místa s nižší zásobou živin zase borovice. Rychlé vysazování a obnova porostů jsou možné proto, že Lesy ČR mají dostatek semen a následně i sazeniček díky vlastnímu semenářskému závodu. „Díky tomu dokážeme urychlit sázení smíšených lesů nové generace. Odvrátili jsme riziko, před kterým varovali někteří odborníci, že nebude dostatek sazenic listnatých stromů. To považuji za velký úspěch,“ dodal ředitel.

V celé ČR jsou více než dva miliony hektarů lesů

V celé České republice pečují Lesy ČR o přibližně 1,2 milionu hektarů lesních pozemků. Pořád je to přitom jen asi polovina výměry všech lesů na území státu. O další lesy se starají například Vojenské lesy a statky (vojenské újezdy), ministerstvo životního prostředí (národní parky, např. Krkonoše či Šumava), nebo také kancelář prezidenta republiky (obora Lány) a soukromí vlastníci.

V okrese Louny je hlavním faktorem vláhový deficit

V okrese Louny o státní lesy pečují Lesy ČR, lesní správa Žatec. Na starosti má tato lesní správa deset revírů, dohromady je to asi 14 tisíc hektarů lesní půdy. Polovina lesů, o které pečuje, spadá do chráněného přírodního parku Džbán. I při obnově lesů v našem regionu lesníci vycházejí z místních podmínek a zvláštností, podobně jako je to v jiných oblastech. „Pro nás nejpodstatnější je srážkový deficit daný známou skutečností, že Lounsko a hlavně Žatecko patří k nejsušším oblastem Čech. Hospodaření v lesích se řídí promyšleným desetiletým plánem. Při obnově lesních porostů se uplatňují jemnější postupy, především s ohledem na vláhový deficit,“ uvedl už v roce 2014 v odborném časopise Lesu zdar Rudolf Pipek, tehdejší žatecký lesní správce.

(ilustrační foto nahoře: pixabay.com)

ČTĚTE TAKÉ: OBRAZEM: Pojď za mnou, kde jsi? Takhle to nevyfotíš. Lesáci řežou vánoční stromky

ČTĚTE TAKÉ: Výlety budou příjemnější. Lesáci obnoví v krajině více než 300 studánek, přidají přístřešky i lavičky

ČTĚTE TAKÉ: FOTO: Duby, javory, lípy. Na břehu Ohře jsme pomáhali sázet desítky stromů