Koupě chátrajícího zámku byl krok správným směrem. Nabízím pomoc při jednání o záchraně a financích, říká Pavel Růžička, poslanec z Postoloprt

Postoloprty – Zastupitelé v Postoloprtech učinili na konci srpna jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v historii města: potvrdili, že město koupí do svého majetku zchátralý památkový objekt barokního zámku ze 17. století, o nějž se roky nikdo nestaral, a že město je odhodláno památku opravit, pečovat o ni a postarat se i o její důstojný vzhled a využití. Kupní cena byla dohodnuta na 13,2 milionu korun, v současné době už probíhá přepis o změně vlastníka v katastru nemovitostí.

Město rozhodlo správně, říká Pavel Růžička

Jednání zastupitelů o této otázce na jejich schůzi osobně sledoval i poslanec parlamentu Pavel Růžička, který v Postoloprtech se svou rodinou bydlí a v nedávné minulosti byl i on členem zastupitelstva i rady svého města. S rozhodnutím svých nástupců, kteří potvrdili koupi památky a záměr města pečovat o ni, byl spokojený. „Ano, s rozhodnutím města jsem velice spokojený. Myslím si, že koupě postoloprtského zámku je krok správným směrem. Pokud by se zámek, který stojí v centru a je jedním ze symbolů našeho města, nekoupil, dál by pokračovalo jeho chátrání, a pak by nemělo žádný smysl opravovat okolní náměstí a přilehlé domy ve vlastnictví města, což už radnice dělá nebo to má v plánu,“ vysvětlil na dotaz naší redakce Pavel Růžička.

Prvním krokem je zajistit nejnutnější opravy, aby se památka dál neznehodnocovala

Co by se teď podle něj mělo dít se zámkem dál a jaké by v budoucnu mělo být jeho využití? „V první fázi je potřeba památku udržet ve stavu, aby se dále neznehodnocovala, a zajistit nejnutnější opravy. Potom bude nutné ve městě najít dohodu a rozumnou koncepci, k čemu by měl zámek v budoucnu sloužit. Na tom by se měli podílet jak političtí představitelé města, tak i jeho obyvatelé,“ uvedl Pavel Růžička.

Důležité je co nejdříve se spojit s ministerstvem kultury a odborníky

Za jeden z nejdůležitějších kroků, který má město udělat co nejdříve po převzetí zámku, považuje spojit se s ministerstvem kultury a dalšími organizacemi z oblasti péče o kulturní dědictví a památky. Pavel Růžička působí jako poslanec už čtyři roky, díky tomu má mnoho kontaktů v řadě státních institucí a městu nabízí i svou pomoc při jednání s úřady a odborníky o dalších krocích kolem památky. „Existuje velmi mnoho programů, zaměřených na opravy a udržitelnost historických památek, existuje i mnoho fondů pro pomoc s financováním. Pokud bych byl dál zvolen poslancem, velice rád budu městu pomáhat ve zprostředkování dotačních titulů a v jednáních s odborníky z ministerstev ve věci opravy a záchrany postoloprtského zámku. Samozřejmě záleží i na vedení města, jestli o takovou pomoc bude mít zájem, ale rád bych čímkoli svému městu i zámku pomohl,“ uvádí Pavel Růžička.

Město posuzovalo nabídku k odkoupení téměř rok

Zámek v Postoloprtech byl vybudován na počátku 17. století (podle Wikipedie mělo jít o rok 1611, takže zámek by letos mohl „slavit“ 410 let, pozn. red.). Šlechtici ho původně využívali hlavně k zábavě a jako ubytování při pobytech kvůli lovu zvěře v okolí. Postupně ale zámek velmi zchátral, a to zejména v posledních desetiletích. Rozhodování města o náročné otázce, která je spojená se závazkem nutných vysokých budoucích investic do oprav, trvalo necelý rok. Předchozí majitel – soukromá společnost s italskými vlastníky – nabídl památkový objekt městu k možnému odkoupení poprvé loni v říjnu.

ČTĚTE TAKÉ: Definitivní potvrzení: město Postoloprty bude novým vlastníkem zámku. Starosta už podepsal kupní smlouvu

ČTĚTE TAKÉ: Zastupitelé při prvním rozhodování v červnu: město Postoloprty má zájem koupit zámek do svého vlastnictví

ČTĚTE TAKÉ: Koupí město zchátralý zámek? Rozhodování bude hodně těžké, vyplývá z ohlasů z Postoloprt i okolí

(na snímcích dole: zámek v Postoloprtech – stav letos v lednu – a poslanec Pavel Růžička. Foto Libor Želinský a archiv Pavla Růžičky)