Změny na radnici budou velké: dva odbory se zruší, jeden nový vznikne, některé další se přejmenují

Louny – Chystané změny ve struktuře Městského úřadu Louny, ke kterým má dojít od letošního dubna, budou přeměny skutečně ve značném rozsahu. Zdaleka nepůjde jen o to, kam začlenit městské informační centrum, u nějž jsme o nových záměrech města informovali v neděli. Město zřídí na radnici jeden úplně nový odbor, několik dalších odborů zruší a několik současných ještě také přejmenuje.

Změny už schválila rada města

O změnách rozhodla rada města na konci února. Organizační změnu struktury a fungování městského úřadu předložil jeho tajemník Michael Straka, který je ve funkci od loňského podzimu. Rada města schválila celý jeho návrh u všech dílčích bodů vždy sedmi hlasy, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování. Změny začnou platit od 1. dubna, účelem návrhu je „zvýšení efektivity práce“, jak uvádějí dokumenty lounské radnice.

Pro nový odbor město hledá vedoucího

Na městském úřadě vznikne nový odbor s názvem odbor výstavby a strategického rozvoje (OVSR). Zrušený naopak bude odbor dopravy a také odbor kancelář úřadu. Dva současné odbory se přejmenují: odbor správy majetku dostane nový název, a to odbor komunitního rozvoje a participace. Odbor školství, kultury a sportu bude mít nový název odbor majetkové správy. Pro nově zřízený odbor OVSR bude město hledat vedoucího, v současnosti se chystá výběrové řízení. Dopravní agendy a činnosti přejdou pod některý z jiných odborů, protože samostatný odbor dopravy zanikne. Tento odbor přitom vznikl od ledna 2021, rozhodla o tom tehdejší rada města.

Radnice má přibližně 140 pracovníků

Městský úřad Louny bude mít od dubna 142 pracovníků. Sídlí ve dvou budovách, jedna je na Mírovém náměstí a druhá v ulici Pod Nemocnicí. V současnosti má radnice v Lounech jedenáct odborů, pět z nich sídlí na náměstí a šest ve správní budově Pod Nemocnicí.

(ilustrační foto nahoře: tradiční historická budova radnice na náměstí v Lounech. Foto město Louny)

ZMĚNY NA RADNICI V LOUNECH

  • Nový odbor: Odbor výstavby a strategického rozvoje
  • Zrušené odbory: Odbor dopravy a Kancelář úřadu
  • Nové názvy pro současné odbory: Odbor komunitního rozvoje a participace (místo dnešního odboru správy majetku) a Odbor majetkové správy (místo dnešního odboru školství, kultury a sportu)