Město zavřelo lávku přes Ohři. Na jaře má proběhnout jen menší nutná oprava. S velkou rekonstrukcí se čeká na peníze

Louny – Krátce před uplynulými svátky nechalo město Louny uzavřít lávku pro pěší, spojenou se železničním mostem přes Ohři. Na lávku teď platí zákaz vstupu, z obou stran jsou na místě přimontované zábrany.

Po prohlídce odborníci doporučili lávku uzavřít

Důvodem je havarijní stav, který by mohl ohrozit bezpečnost lidí na lávce, upřesnila lounská radnice. „Uzavřeli jsme lávku u železničního mostu přes Ohři mezi ulicemi Pod Cukrovarem a Na Losech. Bylo to na základě doporučení, které vyplynulo z provedené mostní prohlídky, a kvůli nutnému zajištění bezpečnosti,“ informovala Kateřina Švobová z lounské radnice.

Lávka bude zavřená minimálně do února, spíš však až do jara

Zatímco hlavní železniční most s kolejemi pro vlaky je v majetku státní organizace – Správy železniční dopravní cesty, souběžná lávka pro pěší a cyklisty, i když je s mostem pevně spojená, patří do majetku města, které má povinnost o ni pečovat a ručí i za její bezpečnost. Město Louny kvůli havarijnímu stavu nyní lávku uzavřelo a zároveň vydalo vyhlášku, z níž vyplývá, že lávka bude zavřená minimálně do února. Skutečný termín však bude zřejmě ještě delší.

Projekt počítá s rekonstrukcí za čtyři miliony, ale město čeká na dotaci

„Město Louny má připravený projekt na úplnou rekonstrukci lávky s náklady přibližně za čtyři miliony korun. Pro rekonstrukci jsme chtěli získat dotaci od ministerstva pro místní rozvoj, s takovou podmínkou zastupitelé i zařadili akci do rozpočtu pro rok 2021. Ministerstvo ale zatím příslušný dotační titul nevypsalo. Proto jsme rozhodli, že na jaře, až nastanou vhodné klimatické podmínky, proběhnou zatím jen nejnutnější opravy k zajištění provozuschopnosti lávky,“ upřesnila Kateřina Švobová.

Celý most se opravoval před dvěma roky, ale lávka nebyla součástí opravy

V roce 2018 přitom SŽDC nechala opravit celý železniční most a kvůli probíhajícím činnostem na mostě byla i lávka pro pěší rovněž několik měsíců uzavřena. Rekonstrukce se ovšem tehdy týkala jen mostu, a nikoli lávky. Teď je lávka zavřená znovu a město musí řešit, jak zajistit její opravu.