Svátek svatého Václava: zajímavý program mohou lidé zažít ve Stekníku nebo Kryrech

Žatecko, Podbořansko – Kam se vydat s dětmi, rodinou nebo přáteli během zítřejšího státního svátku, spojeného s tradicí svatého Václava a českou státností? Mnoho akcí s programem pro veřejnost v okrese Louny není, pořadatelé i města a obce tentokrát spíš „odpočívají“, ale přesto se nějaké najdou. Zajímavý program, informace a zážitky je možné prožít například na zámku ve Stekníku u Žatce, kde probíhají speciální svatováclavské prohlídky a připomínka svátku českého patrona, a v Kryrech, kde město a další pořadatelé připravili první ročník nové Svatováclavské pouti s celodenním programem, obsahujícím jak kulturu, tak třeba i sport.

V kapli ve Stekníku je velký obraz knížete Václava z 18. století

Zámek Stekník, který společně se Žatcem minulý týden dosáhl velkého úspěchu, když byly oba subjekty a další okolní chmelařská krajina „připsány“ do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, je se svatým Václavem dlouhou dobu spojen i „vizuálně“. „V prostoru zámecké kaple je svatý Václav vyobrazen na velkém barokním plátně. Obraz namaloval v 18. století tehdejší významný malíř Ignác Raab,“ připomněla kastelánka zámku Jana Zajíčková. Zámek uspořádá v den svátku svatého Václava speciální prohlídky, jejich součásti bude i povídání s odborníky o nejznámějším patronovi české země a jeho významu pro náš národ, dějiny a kulturu.

V Kryrech se bude slavit s hudbou na náměstí…

Další zajímavá akce je připravena na čtvrtek 28. 9., den státního svátku, v Kryrech. Město připravilo setkání s názvem Svatováclavská pouť s odpoledním a večerním programem na náměstí, občanský spolek Lekaf pak bude vést další doprovodné aktivity zejména pro děti a rodiny v parku pod rozhlednou. „Je to první ročník, chtěli jsme zkusit uspořádat zase něco nového pro naše obyvatele,“ uvedl místostarosta Kryr Petr Ulke. Na náměstí je program od 14 zhruba až do 22 hodin, v kulturním bloku vystoupí mj. Duo Renatky, Michal Tučný Revival, zpěvák Voxel s kapelou, večer pak bude pouštět diskotékové hity Karel Fiala, jenž je od srpna novým vedoucím Kulturního domu a kina v Podbořanech.

…a také se sportem v parku

Program v Schillerově parku v oblasti u letního kina pod rozhlednou bude probíhat už od 9 hodin a bude zaměřen na pohyb, sport a také zábavu pro děti. Pořadatelé ze spolku Lekaf ve spolupráci s městem a hasiči připravili nejprve pochod a pak běh parkem, trasa měří šest kilometrů. Připraveny budou i soutěže pro děti, skákací hrad, stánky s občerstvením, možnost opečení buřtů. Kryrská rozhledna bude po celý den otevřena pro zájemce k možnosti výstupu a vyhlídky po krajině.

(na snímku nahoře: nejznámější česká socha svatého Václava stojí v Praze pod muzeem. Foto Wikipedia.cz)