V Postoloprtech vymění svítidla na stožárech a skoro 500 žárovek v ulicích. Cílem je úspora za elektřinu

Postoloprty – Devadesát svítidel na stožárech s veřejným osvětlením a také skoro 500 žárovek, taková výměna se chystá v nejbližších týdnech v Postoloprtech. Město tím reaguje na stále citelnější růst cen elektřiny a dalších energií a chce tak dosáhnout úspor při spotřebě v rámci svícení. Nynější rekonstrukce a zásahy v síti veřejného osvětlení kvůli úsporám budou stát kolem dvou milionů korun. Záměr v závěru listopadu schválilo zastupitelstvo města.

Výměna svítidel bude stát přes milion

„Chystáme se na výměnu 89 zářivkových svítidel a svítidel na vysokých stožárech veřejného osvětlení o příkonu 100 W za nová úspornější svítidla LED. Tyto prvky by se v příštích letech stejně postupně měnily, ale teď jsme se rozhodli to urychlit kvůli úspoře. Úspora na energiích bude na každém svítidle přibližně 50 % oproti současnému stavu,“ vysvětlil na dotaz naší redakce starosta Postoloprt Zdeněk Pištora. Investice do stožárů bude stát přibližně 1,2 milionu korun. V listopadu ji schválilo zastupitelstvo – pro výměnu hlasovalo všech čtrnáct zastupitelů přítomných v dané době na schůzi, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování. Zastupitelé zároveň určili, z jakých položek rozpočtu může město čerpat na tuto investici peníze, a schválili potřebný tzv. přesun výdajů.

Výměna žárovek pak sníží spotřebu o 60 %

Měnit se ovšem nebudou jen uvedená svítidla, ale město se pustí také do výměny výbojek na dalších místech v síti osvětlení – a bude to ve stovkách kusů. „V horizontu přibližně dvou měsíců uděláme urychlenou výměnu 492 současných výbojek za LED žárovky. V tomto případě bude investice 800 tisíc korun. Nové žárovky potom přinesou úsporu 60 % na každém kusu. Návratnost investice odhadujeme na jeden rok,“ upřesnil Zdeněk Pištora.

Zhasínání lamp v zámecké zahradě

Otázkou možného snižování nákladů za svícení při veřejném osvětlení se rada města i pracovníci radnice zabývali průběžně už od září. Jednou z variant bylo ve vhodném čase, například na noc, pravidelně zhasínat lampy v zámecké zahradě. Další úspory pak město připravovalo. „Náš odbor dostal za úkol zajistit zhasínání lamp veřejného osvětlení v zámecké zahradě. Dalšími možnostmi se bude město a správci jeho veřejného osvětlení dál zabývat, o přesném postupu se bude ještě jednat,“ uvedla na dotaz naší redakce už v polovině září Lenka Hofmanová, vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Postoloprty. Nynější krok zastupitelstva a vedení radnice ukázal, kudy by mělo vést rozhodnutí města.

(ilustrační foto nahoře: stožáry s lampami v Lišanech u Postoloprt. Také tam stejně jako ve městě spravuje síť veřejného osvětlení společnost Služby města Postoloprty. Foto: Služby města Postoloprty)