Služby města Postoloprty: společnost je nezbytná pro chod města a pohodlí obyvatel. Letos si připomíná 25 let

Postoloprty – Čtvrt století činnosti, 25 let, si letos připomíná společnost Služby města Postoloprty, s. r. o. Aktuálně u ní pracuje více než třicet lidí, společnost zajišťuje chod mnoha důležitých institucí a procesů ve městě, například provoz sběrného dvora, městského hřbitova, veřejného osvětlení, bazénu, ubytovny, výrobu a distribuci tepla, úklid ve městě, údržbu zeleně a mnoho dalších činností.

Pěkná oslava v rodinné atmosféře proběhla v červnu

Malá oslava pro zaměstnance, jejich rodiny, partnery firmy a další pozvané hosty proběhla při pěkném letním počasí už na konci června. Zúčastnilo se jí přibližně osmdesát lidí. „Byla to příjemná venkovní párty s hezkou atmosférou, vystoupily děti ze ZUŠ Postoloprty, proběhly veselé sportovní soutěže, měli jsme zajištěnou živou hudbu i občerstvení. Děkuji všem účastníkům za skvělou atmosféru!“ popsala Iveta Petřivalská, jednatelka Služeb města Postoloprty.

Iveta Petřivalská stojí v čele firmy od roku 2005. Jak vlastně probíhala historie společnosti? Předchůdkyněmi současné firmy SMP byly dvě společnosti, a to Tepelné hospodářství s. r. o. a Technické služby Postoloprty, s. r. o. Obě vznikly v listopadu 1996.

Později, v roce 2013, došlo k jejich fúzi (tj. sloučení) a od roku 2014 dostala nástupnická společnost své současné jméno – Služby města Postoloprty. Iveta Petřivalská byla jednatelkou Tepelného hospodářství od roku 2005 a ve stejné funkci pokračuje i v nově nazvané společnosti až dosud.

Jediným společníkem je město Postoloprty

Tepelné hospodářství, s.r.o. vzniklo 28. 11. 1996 jako společnost s ručením omezeným, stejně tak i Technické služby Postoloprty. V obou společnostech mělo 90 % podíl město Postoloprty, obě zahájily činnost od roku 1997. V Technických službách měla určitou dobu jako společník svůj podíl také obec Výškov, ale později, v roce 2011, po různých obchodních dohodách se jediným společníkem stalo znovu město Postoloprty. „Prvně jmenovaná společnost zajišťovala pro Postoloprty výrobu tepla a rozvod tepla a výrobu elektrické energie v kogeneračních jednotkách. Druhá se starala o úklid města, údržbu veřejné zeleně a zimní údržbu, vývoz odpadů, správu veřejného osvětlení, správu bytového fondu města a správu hřbitovů. Provozovala také plavecký bazén Postoloprty a dělala i podnikatelské činnosti – například to bylo truhlářství, hostinská činnost, malířství, údržba místních komunikací, silniční motorová nákladní doprava nebo provozování parkoviště,“ připomněla Iveta Petřivalská.

Osvětlení, péče o hřbitov a bazén, úklid města, dodávky tepla, vánoční výzdoba…

V říjnu 2013 se obě městské společnosti sloučily do jednoho subjektu. Nástupnickou společností se stala společnost Tepelné hospodářství, s.r.o. Postoloprty. Po fúzi obou společností rozhodl společník brzy poté také o změně názvu a od roku 2014 se firma jmenuje Služby města Postoloprty, s.r.o. „Nové jméno lépe vystihuje širší spektrum služeb, které společnost pro město Postoloprty zajišťuje,“ vysvětlila Iveta Petřivalská. Společnost nyní zaměstnává 35 zaměstnanců, kteří nejen pro město, ale i pro okolní obce nebo i další soukromé zákazníky zajišťují likvidaci odpadů, silniční nákladní dopravu, technické služby, výrobu a rozvod tepla. Společnost provozuje i truhlárnu, stará se o veřejné osvětlení, městské hřbitovy, plavecký bazén a ubytovací zařízení, stejně tak třeba i o pravidelnou vánoční výzdobu a další činnosti. Je nepostradatelnou součástí života ve městě, zajišťuje každodenní nezbytné činnosti, důležité pro chod města i pohodlí jeho obyvatel. Přejeme společnosti úspěšné působení i v dalších letech! (PR)

ČTĚTE TAKÉ: Nový pomocník v Postoloprtech: elektromobil usnadňuje práci při úklidu města

(na snímcích: zábava v Postoloprtech při letošních letních oslavách 25 let činnosti společnosti Služby města Postoloprt. Foto Ivana Petřivalská, Richard Petřivalský)