Zelené náměstí bude ještě zelenější. Přibude na něm třicet nových dubů

Louny – Zelené náměstí v Lounech dostojí svému jménu a bude ještě zelenější. Během podzimu na něm přibude třicet mladých sazenic dubu červeného. Stromky při vysazování budou mít velikost jen kolem patnácti centimetrů, ale postupně, jak porostou, vytvoří nový pás zeleně, prospěšný pro prostředí v celé lokalitě.

„Zelené stromořadí oddělí bytové domy od rodinných domů, poskytne stín a vlhkost, v horkých dnech přispěje k ochlazení, sníží také prašnost,“ upřesnila Eva Pavelková, dotační manažerka Městského úřadu Louny.

Nadace ČEZ vysadila stromy už na 400 místech ČR

Stromy ve městě budou vysazeny díky příspěvku z Nadace ČEZ, která poskytne do Loun grant ve výši téměř 150 tisíc korun. Celková cena za vysazení stromů a související úpravy je 176 tisíc korun včetně DPH. Nadace ČEZ vysazuje stromořadí po celé České republice s cílem zlepšovat životní prostředí. Od roku 2011 nadace pomohla vysadit dřeviny v rámci svého grantového programu s názvem Stromy už na více než čtyřech stovkách míst naší země.

Zelené náměstí patří k nejnověji vytvořeným lokalitám v Lounech. (Snímek nahoře je z března 2018, zdroj snímku – město Louny, pozn. aut.) Je součástí tzv. Zahradního města, plochy po bývalých kasárnách, kde postupně po odchodu armády vznikla nová čtvrť s rodinnými i bytovými domy, obchody, zelení i veřejným prostranstvím. Samotné náměstí bylo dokončeno v roce 2016. Náklady na něj přesáhly 16 milionů korun, městu pomohla dotace z programu Severozápad ve výši 10,6 milionu.