Zastupitelé Loun jednali o čestném občanství a pamětní desce pro Jaroslava Kuberu. Návrh ale těsně neschválili

Louny – Jaroslav Kubera (na snímku), známý severočeský politik, který několik let byl i předsedou Senátu Parlamentu ČR a letos v lednu náhle zemřel, by mohl in memoriam být prohlášen čestným občanem města Loun. Ve městě by mohla ke vzpomínce na něj být instalována i pamětní deska. O těchto návrzích v září krátce jednali členové zastupitelstva města, nakonec ale tyto kroky těsně neschválili.

Občanství navrhl Michal Pehr

Návrh udělit Jaroslavu Kuberovi čestné občanství vznesl zastupitel Michal Pehr. „Byl to jeden z nejvýznamnějších a nejaktivnějších politiků po roce 1990, udělal toho hodně pro rozvoj severočeského regionu i pro dobré jméno České republiky ve světě,“ uvedl zastupitel. Kubera se v Lounech narodil a nějaký čas i žil, potom více než dvacet let stál v čele města Teplic jako starosta a později primátor.

Deska u ZŠ J. A. Komenského

K návrhu Michala Pehra se připojil i zastupitel Jan Kerner, dřívější starosta Loun. „Děkuji za tento návrh, budu ho podporovat. Ke vzpomínce na Jaroslava Kuberu by město mohlo umístit i pamětní desku na domě, kde určitou dobu bydlel – v lokalitě u 1. ZŠ J. A. Komenského,“ uvedl Jan Kerner.

Ke schválení chyběly tři hlasy

Při následném hlasování ovšem zastupitelé návrh na udělení čestného občanství neschválili. Pro návrh hlasovalo dvanáct členů zastupitelstva, dalších deset se zdrželo. Sedm nebylo v danou chvíli na schůzi přítomno. Celkem má zastupitelstvo v Lounech 29 členů a ke schválení jakéhokoli návrhu je potřeba, aby pro něj hlasovalo minimálně patnáct zastupitelů, nadpoloviční většina.

Čestný občan Teplic

Jaroslav Kubera se narodil 16. února 1947 v Lounech a zemřel letos 20. ledna v Ústí nad Labem. Politiků jako on nebylo mnoho: patřil k těm, kteří jsou všeobecně známí i u obyčejných lidí a u většiny veřejnosti i pozitivně vnímaní. Kubera občas budil pozornost i svými vtipy a žertovnými výroky. Letos v únoru, krátce po jeho úmrtí, mu udělili čestné občanství města zastupitelé v Teplicích.

Foto: Senát Parlamentu ČR