V centru Loun bude zaveden jednosměrný průjezd. Žatecká brána bude sloužit pouze ke vjezdu

Louny – V centru Loun bude natrvalo zaveden systém jednosměrného provozu a průjezdu. Do centra se bude vjíždět ze směru od Žatecké brány a vyjíždět z něj se bude jen Hilbertovou ulici. Dnes jsou tyto komunikace zatím obousměrné, ale radnice už chystá změnu.

Přesný termín změny ještě není určen, ale rada města už záměr schválila

Návrh v tomto duchu schválila v průběhu září dopravní komise města a ke konci měsíce k tomuto záměru vydala souhlas také rada města Loun. Přesný termín této změny není ještě určen, nyní se k plánu bude ještě vypracovávat odborná dopravní studie.

Dovnitř jen Žateckou branou a ven jen Hilbertovou ulicí, opačně to nepůjde

„Zjednosměrnění centra města“, jak záměr označuje radnice ve svých dokumentech, schválilo všech sedm členů rady města, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování. „Jedním z důvodů je požadavek na zklidnění dopravy v centru města. Žatecká brána bude nově využívána pouze ke vjezdu do centra, nikoli k výjezdu z něj. Hilbertova ulice zase bude sloužit pouze k výjezdu z centra a nikoli pro opačný směr. Systém provozu v Pivovarské ulici, České ulici a ulici Beneše z Loun, dalších důležitých ulicích v centru města, zůstane stejný jako v současnosti, v nich to tedy bude beze změn,“ vyplývá ze schváleného zápisu z jednání rady města.

Zklidnění dopravy v centru a nová parkovací místa v Hilbertovce

V okolí Mírového náměstí v historickém centru Loun od léta probíhají práce na rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Kvůli nim bylo potřeba udělat výkopy a dočasně uzavřít některé ulice. Doprava v centru se i díky tomu „zklidnila“ a vedení města chce, aby centrum bylo z hlediska dopravy „klidnější“ i po skončení těchto prací, což je v zápisu rovněž zmíněno. Dalším z uvedených důvodů a motivů je i to, že až bude v Hilbertově ulici zaveden jednosměrný provoz (možný bude pouze výjezd z centra města), bude v části ulice možné vytvořit nová parkovací místa s podélným stáním a v místě se počítá i s parkovacím automatem.

Myšlenka vznikla již v roce 2019

Plány na „zjednosměrnění centra“ existují na radnici už zhruba od roku 2019. V listopadu před čtyřmi roky k nim proběhla i debata zástupců města s veřejností. Za město kromě dalších odborníků s lidmi diskutoval i tehdejší starosta Pavel Janda, debaty se zúčastnilo zhruba padesát návštěvníků.

(na snímku nahoře: Žatecká brána v Lounech. Nově v ní bude zaveden jen jednosměrný provoz a památkou bude možné do centra města pouze vjíždět, nikoli opačně. Foto Libor Želinský)