Ulice s neobvyklým názvem i cesty v parku mají pěkný nový povrch

Ročov – V Ročově mají od letošního jara další pěkné nově opravené komunikace. Městys nechal opravit Gramofonovou ulici a také síť cest v parku. Celkové náklady činily zhruba 3,5 milionu korun, nové cesty slouží lidem od května.

Z Gramofonové se nově stala „jednosměrka“

Jak první přišla na řadu už v dubnu Gramofonová ulice. Firma Ekostavby v ní položila nejen nový povrch vozovky, ale udělala také chodníky, obrubníky a další prvky. Po rekonstrukci došlo ještě k jedné změně: z ulice se stala „jednosměrka“.

Ulice je velmi úzká, neměla parametry pro obousměrný provoz

„Tato ulice je velmi úzká a z hlediska zákonů a vyhlášek nesplňuje parametry pro obousměrný provoz. Navíc jsme chtěli, aby tam vznikla nová parkovací stání, což je v dnešní době hodně praktická věc. Tím se vozovka ještě trochu zúžila. V ulici byl tedy zaveden jednosměrný provoz, vše na místě regulují příslušné dopravní značky. Jednosměrný provoz je povolen ze strany od Loun, protože z opačné strany by to nemělo praktický smysl, při vyjíždění do ulice by se muselo zbytečně najíždět na silnici směřující do Úlovic, což je nevhodné,“ vysvětlil starosta Ročova Vojtěch Václav Pour.

Jeden pán prý velmi rád pouštěl z balkónu hudbu z desek…

Jak vlastně Gramofonová ulice přišla ke svému jménu? Takových ulic určitě v celé ČR rozhodně moc není. „Tak to už je asi dost dávná historie, ale je to taková lidová tvořivost. Název Gramofonová vznikl zřejmě proto, že dříve z balkónu jednoho z domů pouštěl tehdejší majitel velmi rád hudbu z gramofonu. Tak se postupně pro ulici začalo používat jméno Gramofonová, dnes jí také často říkáme zkráceně Gramofonka,“ popsal starosta na dotaz naší redakce. Nejde o oficiální název, který by byl schválený třeba zastupitelstvem a uváděn v mapách, je to spíš jen takový lidový úzus.

Firma opravila také cesty v parku

Po „Gramofonce“ byly v květnu dokončeny opravy také u sítě cest v parku, které hojně využívají lidé k procházkám, ale i třeba k cestě do družstva či na poštu, které přes park vedou. Všechny komunikace v parku i v uvedené ulici opravila firma Ekostavby Louny. Městys Ročov za tuto rekonstrukci zaplatil 3,5 milionu korun. Zhruba polovina nákladů by se však měla do pokladny obce vrátit. „Měli bychom dostat na tuto akci dotaci z programů ministerstva pro místní rozvoj, a to ve výši přibližně 1,6 milionu korun,“ upřesnil starosta.

(na snímcích: opravy v Gramofonové ulici a dole opravené cesty v parku. Foto městys Ročov)